AcasăŞtiri201717 Mai: Admiterea la Seminarul Teologic Major şi Facultatea de Teologie Greco-Catolică Oradea, anul 2017

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Admiterea la Seminarul Teologic Major şi Facultatea de Teologie Greco-Catolică Oradea, anul 2017

Admiterea la Seminarul Teologic Major şi Facultatea de Teologie Greco-Catolică Oradea, anul 2017

Informaţii pentru admiterea la Seminarul Teologic Major şi Facultatea de Teologie Greco-Catolică Oradea, anul 2017
Cei care doresc o aprofundare intelectuală a teologiei, pentru a găsi răspunsuri la întrebări lăuntrice, pentru a cultiva o pasiune proprie sau pentru a deveni la rândul lor profesori de religie, pot să o facă devenind studenţi la FACULTATEA DE TEOLOGIE.
Specializarea
TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ PASTORALĂ
(4 ani, zi)
Numărul de locuri scoase la concurs:
buget 18
taxă 32
Criterii de Admiterea în Facultatea de Teologie:
a. Media de la bacalaureat - cu pondere 50% în media finală;
b. Interviu tematic - cu pondere 50% în media finală;
Sesiunea I: Iulie 2017
1 martie –10 iulie 2017 – preînscriere şi înscriere candidaţi cu Diplomă de Bacalaureat;
12 – 21 iulie 2017: – înscrierea candidaţilor;
22 iulie 2017: – interviu tematic;
24 iulie 2017: – afişarea rezultatelor – prima lista;
25 - 26 iulie 2017: – confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original);
27 iulie 2017: – afişarea rezultatelor lista finală.
Sesiunea a II-a: Septembrie 2017
(în cazul nerealizării cifrei de şcolarizare)
6 – 15 septembrie 2017 – înscrierea candidaţilor la nivel licenţă;
16 septembrie 2017 – interviu tematic; afişarea rezultatelor – prima listă;
18 septembrie 2017 – confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original);
19 septembrie 2017 – afişarea rezultatelor lista finală.
Aceia care, simţind în inimă chemarea de a deveni preoţi, pentru a-i dărui lui Dumnezeu totul şi a-şi dedica viaţa Bisericii şi credincioşilor, vor locui în perioada studiilor propuse de către Facultatea de Teologie, în SEMINARUL TEOLOGIC. Aici, încredinţaţi fiind grijii unor preoţi şi formatori, candidaţii la preoţie sunt chemaţi, cu sinceritate şi autenticitate, să parcurgă o cale a discernământului propriei vocaţii, şi a pregătirii pentru marele dar al preoţiei.
«LUCRURI» NECESARE PENTRU UN SEMINARIST:
Şederea în Seminar, participând la viaţa comunitară;
Dispoziţia de a colabora pentru propria formare: deschiderea, comunicarea, acceptarea corecţiunilor. A scoate ceea ce fiecare are pozitiv în interior;
Deschiderea şi dorinţa de adevăr;
Răbdarea cu sine şi cu ceilalţi: formarea personală şi a altora este un proces care necesită timp…
Acceptarea unui program personal şi comunitar, care uneori comportă renunţări, dar şi satisfacţia dăruirii pentru Împărăţia lui Dumnezeu;
Acceptarea unui nou statut de viaţă: odată devenit seminarist, lumea are anumite aşteptări (de mentalitate, de comportament, de vestimentaţie, de fel de a fi…).
Cărţi indispensabile pentru rugăciunea în Seminar:
Orologhion
Antologhioane, vol I, II, III, IV, V
Cărţi indispensabile pentru formarea intelectuală:
Biblia sau Sfânta Scriptură (Vechiul şi Noul Testament)
Conciliul ecumenic Vatican II
Catehismul Bisericii Catolice
În vederea admiterii în Seminar, se vor organiza câteva examene de evaluare. Fiecare candidat va aduce cu sine o recomandare din partea propriului preot paroh.
Examenul de evaluare: 22 Iulie
Colocviu cu PS Virgil Bercea
Colocviu cu formatorii din Seminar
Evaluarea aptitudinilor muzicale
Examen psihologic
Examen oral: cunoştinţe catehetice
Examen scris: cunoştinţe biblice
Bibliografie pentru examen:
- Biblia sau Sfânta Scriptură (Noul Testament)
- ABC-darul credinţei, ed. Viaţa Creştină, 2013
Pentru mai multe informaţii, luaţi legătura cu pr. rector Anton CIOBA: 0765 617 002, seminaroradea@yahoo.com
DOCUMENTE NECESARE LA DOSAR
(la confirmarea locului)
Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta ori adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare),
Foaia matricolă anexă la Diploma de bacalaureat (sau adeverinţă, pentru absolvenţii anului în curs, care să ateste media de absolvire a liceului);
Certificatul de naştere (în copie legalizată);
Adeverinţă medicală tip (în original);
4 fotografii tip buletin/carte de identitate;
Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta (în copie legalizată), pentru licenţiaţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
Chitanţele care atestă plata taxei de procesare (30 RON) şi a taxei de admitere (50 RON), în contul Universităţii. (Copiii cadrelor didactice sunt scutiţi de taxa de admitere);
Pentru persoanele căsătorite (care prin căsătorie şi-au schimbat numele) Certificatul de căsătorie (copie legalizată);
Pentru candidaţii admişi în regim cu taxă, este necesară achitarea sumei de 500 RON (reprezentând prima ratei de şcolarizare).
Taxele se achită la Poştă în contul RO35TREZ21620F330500XXXX
B.N. Trezoreria Cluj. destinatar: UBB Facultatea de Teologie Greco - Catolică Oradea.
Cod fiscal al UBB – 4305849
Chitanţa este valabilă numai dacă sunt precizate întocmai (complet) următoarele date:
UBB Fac. de Teologie Greco-Catolică Oradea, taxă (şcolarizare/examen restant/pierdere carnet student....sau altele), ex: taxă şcolarizare, numele studentului (scris corect). Se va preciza suma în lei.

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Vizită pastorală la Viena » Titlu: 26195.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Vizită pastorală la Viena
Titlu: 26195.jpg