AcasăŞtiri201716 Aprilie: Învierea Domnului

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Învierea Domnului

Învierea Domnului

Preasfinţia Sa Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea a prezidat la Catedrala Sfântul Nicolae din Oradea Slujba Canonului Învierii Domnului, care a fost precedată de Slujba Miezonopterului. La orele 00.00 credincioşii au fost chemaţi să primească lumină, semn al Luminii care este Isus Cristos, apoi soborul de preoţi alături de credincioşi au înconjurat Biserica cântând imnul biruinţei asupra morţii „Cristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţa dăruindu-le”.
Învierea Domnului este un mister născut din marele mister al lui Dumnezeu; s-a născut din iubirea şi fericirea sa veşnică. Prin urmare, menirea sa este să ne facă pe toţi fericiţi. "Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucuram şi să ne veselim într-însa. Aliluia !"(Ps 117,24)
Paşte înseamnă trecere şi în înţelegerea noastră semnifică trecerea de la moarte la viaţă. Adevăratul Paşte îşi are rădăcinile înfipte în misterul Sfintei Treimi.
Primul Paşte a fost al Tatălui. El a ieşit din sânul veşniciei sale şi a intrat în timp prin actul atotputerniciei sale creatore: a făcut cerul şi pământul şi toate câte sunt în ele. Dumnezeu însuşi a fost încântat de acest Paşte şi a constatat că toate sunt foarte bune. Dumnezeu şi-a contemplat acest Paşte - trecerea de la nevăzut la văzut, de la nimic la materie, de la nefiinţă la fiinţă - şi şi-a imprimat propria imagine în sufletul uman. Apoi s-a odihnit, adică a sfinţit timpul, şi în primul rând pe proto-părinţii noştri Adam şi Eva, cărora le-a pus la picioare întreaga creaţie, dar de nepreţuit pentru că sunt foarte bune. Diavolul însă, i-a sedus pe Adam şi Eva, scoţându-i astfel din odihna lui Dumnezeu şi introducându-i în moarte.
În urma căderii primilor oameni era nevoie de un alt Paşte. Primul a fost al Tatălui, al doilea este al Fiului, care s-a făcut asemenea nouă, afară de păcat şi care prin atotputernicia iubirii sale ne-a răscumpărat: "Cu dor am dorit să mănânc acest Paşte cu voi!"(Lc 22,15), adică de a realiza, prin patima şi moartea sa, învierea sufletelor la viaţa harului, pentru nemurire şi fericire veşnică. Din acest Paşte al Fiului s-a născut Biserica; ea este minunată întru sfinţii, săi. Ea este cel mai mare centru colectiv de iubire care a apărut vreodată pe pământ (pr. Taleihard de Chardin). Biserica este Paştele Fiului fiindcă el însuşi trece în trupul mistic într-un chip minunat, prin puterea Spiritului Sfânt.
Pentru realizarea acestui al doilea Paşte, Isus s-a odihnit trupeşte trei zile în mormânt, dar sufletul sau a coborât în Sheol, ca sa contemple victoria sa asupra morţii şi să-i înglobeze pe cei de dincolo de moarte în Biserica triumfătoare. Aici s-a întâlnit cu Adam şi Eva, cu patriarhii, profeţii şi cu toţi drepţii Vechiului Testament, începând cu Abel, şi pe toţi i-a eliberat prin semnul victoriei sale, Crucea: "Ieşiţi ! Fiţi luminaţi ! Celor ce aţi fost morţi: Înviaţi !"
Aşa după cum i-a poruncit lui Adam să învie din morţi, la fel şi nouă ne sună mesajul său astăzi: Pentru tine, care ai rătăcit calea şi te-ai depărtat de Împărăţia Tatălui, eu am fost trădat în Grădina Măslinilor şi dat în mâinile iudeilor, tot într-o grădină am fost pus pe cruce şi apoi înmormântat. Iată trupul meu omenesc, asemenea lui Abel, ucis de fratele său, este mort şi fără viaţă. Priveşte la acest trup, la scuipările de pe faţa mea pe care le-am primit pentru tine, priveşte la semnele palmelor şi pumnilor suportaţi pentru tine pentru a reface frumuseţea ta pierdută. Priveşte spatele meu biciuit, suferinţă pentru eliberarea umerilor tăi de povara păcatelor tale. Priveşte mâinile şi picioarele mele pironite, jertfă de ispăşire pentru păcatele mâinilor tale şi pentru căile necuviincioase în care au umblat picioarele tale. Somnul meu din mormânt te eliberează pe tine din somnul şi amorţeala spirituală care te conduce la iad. Ridică-te! Vino şi contemplă Învierea trupului meu şi nu vei mai pierde niciodată chipul şi asemănarea cu creatorul tau care este Tatăl cel veşnic.
Isus, prin învierea sa din morţi, ne-a deschis calea spre un al treilea Paşte, al Spiritului Sfânt, care pe el însuşi l-a înviat din morţi, devenind speranţa învierii noastre. Acest Paşte a început la Rusalii, când a coborât asupra apostolilor adunaţi în Cenacol cu Maria, mama lui Isus, sub chip de limbi de foc, cu vânt puternic şi mare cutremur. Domnul zguduie cerul şi pământul pentru ziua de apoi când vor apărea un cer nou şi un pământ nou menite să fie contemplate de toţi cei înviaţi în Spiritul Sfânt. Atunci toţi vom fi părtaşi ai odihnei lui Dumnezeu după cum spune Sf. Augustin : "Ne-ai făcut pentru Tine, Doamne. Şi neliniştit este sufletul meu până nu-şi va afla odihna întru Tine."
Paştele durează cât va dura Biserica pe pământ. Adoratorii atotputerniciei divine şi ai numelui Sfintei Treimi cântă împreună cu profetul psalmul sărbătorii anuale : "Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa."
Care zi ? Cea care a dat început vieţii, începutul luminii. Această zi este autorul strălucirii, adică însuşi Domnul, fiindcă prin el şi pentru el s-au făcut. De aceea, El este "lumina şi cine umblă în această lumină nu se va poticni din cauza întunericului." Sf. Ciprian spune : "Pentru fiii luminii este zi şi în timpul nopţii".
Acesta este Paştele, Paştele Sfintei Treimi : al Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt prin care vom avea parte de Paştele nostru: trecerea în fericirea veşnică.
Datoria noastră rămâne aceea de a-i păzi poruncile căci aşa îi putem dovedi iubirea noastră. Să credem în cuvântul lui ca să avem viaţă veşnică. Să păstrăm speranţa în bunătăţile făgăduite şi să ne iubim unii pe alţii aşa cum ne-a iubit el pe noi. Fiindcă iubirea este nemuritoare! Amin !
Iulian PALAS

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Conferinţă dedicată „Centenarului Marii Uniri” la Marghita » Titlu: 25870.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Conferinţă dedicată „Centenarului Marii Uniri” la Marghita
Titlu: 25870.jpg