AcasăŞtiri201720 Martie: Rugăciune pentru pace şi bună înţelegere în familii

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Rugăciune pentru pace şi bună înţelegere în familii

Rugăciune pentru pace şi bună înţelegere în familii

Rugăciune pentru pace şi bună înţelegere în familii
          
Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, sfinţitorul nunţii celei de taină, păzitorul nestricăciunii şi ocârmuitorul cel bun al celor lumeşti. Cel ce dintru început ai zidit pe om şi l-ai pus ca pe un împărat peste făpturile tale şi ai zis: „Nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem ajutor potrivit.” Şi pentru aceasta ai poruncit: „Să lase omul pe tatăl său şi pe mama sa şi sa se unească de femeia sa şi să fie amândoi un trup”, iar pe cei ce Dumnezeu i-a unit, omul să nu-i despartă.
Însuţi, Stăpâne, trimite darul Tău cel ceresc şi peste noi, nevrednicii robii Tăi, binecuvântează căsnicia noastră, îndepărtează orice rău pierzător de suflet, viforul necazurilor îl ridică, pricina răului o înlătură şi ne ajută a birui toate ispitele ce ne învăluie. Curăţeşte toate păcatele noastre, iartă-ne toate fărădelegile, dezleagă toate greşelile noastre cele de voie şi cele fără de voie; uneşte gândurile, cugetele şi inimile noastre în dragoste nefăţarnică şi în credinţă nestrămutată; îndreptează paşii noştri pe cărările Tale, pentru ca să facem pururea voia Ta cea sfântă.
Umple casa noastră de toate bunătăţile şi ne învredniceşte să petrecem împreună vieţuirea noastră fără de păcat, ca să sporim în tot lucrul cel bun şi bineplăcut Ţie. Păzeşte-ne în toate zilele vieţii noastre, ca să plinim cu inimă curată poruncile Tale şi să lăudăm şi să preamărim preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Consacrarea familiilor la Isus
Doamne Isuse, noi credem că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, care ai venit pe acest pământ pentru a ne mântui de păcate. Noi credem că Tu ai murit pe Cruce luând asupra Ta păcatele noastre şi ai înviat din morţi pentru a ne dărui mântuirea.
Astăzi, noi, familiile din Eparhia de Oradea, te primim în inima noastră ca singur Domn al întregii noastre vieţi. Astăzi, ne consacrăm Ţie, Isuse, pentru a decide Tu pentru familiile noastre, după voinţa Ta. Trimite asupra familiilor noastre harul Spiritului Sfânt, pentru ca să avem forţa, să trăim întotdeauna ca fii ai lui Dumnezeu.
O, Isuse, Bunule Păstor al Eparhiei noastre, Te lăudăm şi îţi mulţumim pentru prezenţa ta în mijlocul familiilor noastre, te rugăm, fii în continuare alături de noi şi astăzi, pentru a merge în căutarea „oiţei pierdute”, ca „niciunul să nu se piardă”.
Revarsă Spiritul tău Sfânt peste fiecare acţiune de evanghelizare, pentru ca toţi să-L cunoască pe Tatăl. Te rugăm, prin mijlocirea Mariei, mama noastră cerească şi a tuturor Sfinţilor tăi, că binecuvântat eşti în veci. Amin
Eugen Ivuţ - Biroul de presă al Episcopiei de Oradea

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Prima Sfântă Împărtăşanie la Sântandrei » Titlu: 26234.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Prima Sfântă Împărtăşanie la Sântandrei
Titlu: 26234.jpg