AcasăŞtiri20108 Decembrie: Reuniunea Mariană ,,Bunavestire” din Şimleu Silvaniei - un deceniu de viaţă şi activitate

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Reuniunea Mariană ,,Bunavestire” din Şimleu Silvaniei - un deceniu de viaţă şi activitate

În cele ce urmează aş dori să prezint pe scurt activitatea Reuniunii Mariane „Bunavestire” din Şimleu Silvaniei, de la înfiinţare până în prezent, adică pe o perioadă de 10 ani. Menţionez de la început că meritul constituirii Reuniunii îi revine Doamnei Ileana Şumălan, (care a condus-o timp de 4 ani), o credincioasă foarte devotată Bisericii, care şi-a pus tot sufletul pentru reorganizarea Reuniunii Mariane în parohia noastră. A cheltuit multă energie şi a sacrificat mult timp în discuţii cu noi şi cu Părintele Protopop Gheorghe Ţurcaş pentru a ne prelucra Statutul, pentru a ne arăta rolul şi importanţa marianiştilor în Biserică, reuşind să determine 40 de credincioase să devină marianiste. Astăzi suntem 57, dar între timp au decedat 12.
Nimic nu s-a făcut la întâmplare, fiecare detaliu a fost bine gândit: reprezentantul din partea Episcopiei, numele Reuniunii, fiecare moment al ceremonialului. Noi, oamenii, ne-am făcut partea noastră, adică am dat un nume Reuniunii – Bunavestire şi am ales data de constituire – 25 Martie 2000, iar Dumnezeu şi-a făcut partea Lui: a dat binecuvântarea Sa fiecărei marianiste prin punerea mâinilor PS Virgil şi chiar în ziua respectivă l-a chemat la Sine pe PS Vasile Hossu. Doresc să mai notez aici o coincidenţă, pe care doar acum o descopăr: biserica noastră are hramul ,,Sfânta Treime’’, iar anul 2000 a fost numit de către Biserică Anul Sfintei Treimi.
Am notat aici aceste date fiindcă pe mine m-au marcat profund. Mi-au rămas adânc în memoria afectivă, aşa cum mi-a rămas şi imaginea de atunci a PS Virgil în mijlocul grupului nostru de tineri, la fel de tânăr ca ei, dar, mai ales, la fel de vesel şi deschis, stabilind imediat comuniunea de suflet. Am simţit atunci că Biserica noastră are un punct de reper solid, promiţător şi luminos.
Reuniunile Mariane sunt ceea ce spun despre ele papii, episcopii şi preoţii: cale de renaştere a vieţii creştine individuale şi comunitare, cale de atragere în jurul Bisericii a credincioşilor devotaţi ei, cale şi mână întinsă înspre oamenii bătrâni sau bolnavi, înspre oamenii singuri ori marginalizaţi. Respectând statutul, noi ne desfăşurăm activitatea pe cele trei coordonate prevăzute în el: spirituală, caritativă şi socială şi în toate aceste direcţii ne-am manifestat şi ne manifestăm cu dăruire, cu generozitate, cu deschidere şi cu dorinţa fierbinte de a atrage cât mai mulţi credincioşi la biserică, deoarece dorim ca tot mai mulţi oameni să-şi salveze sufletul.
Pe plan spiritual, în biserica noastră din Şimleu s-au desfăşurat multe activităţi de mare anvergură, dar şi activităţi la nivel de comunitate. Doresc să evidenţiez mai detaliat prima „Noapte de veghe cu Sfânta Fecioară”, organizată la iniţiativa noastră împreună cu Părintele Vicar Foraneu al Silvaniei, Gheorghe Ţurcaş, în luna mai a anului 2003, când biserica noastră parohială, deşi foarte mare, a devenit neîncăpătoare pentru credincioşii catolici sau ortodocşi, dar şi protestanţi, veniţi din toată ţara să se roage împreună cu noi şi cu Sfânta Fecioară. Sunt de neuitat două aspecte de la acea noapte: prezenţa tuturor preoţilor ortodocşi din oraşul nostru (cu o singură excepţie), în numele cărora protopopul ortodox de atunci şi-a făcut mea culpa pentru atitudinea pe care au manifestat-o până atunci sfinţiile-lor faţă de noi, greco-catolicii. Al doilea aspect memorabil este prezenţa a 88 de tineri de liceu, dintre care doar 8 erau greco-catolici, care, coordonaţi de doamnele Emilia Mureşan şi prof. Florica Pop au antrenat credincioşii la un superb rozar meditat şi cântat, care a impresionat profund toată biserica. Unul dintre preoţii ortodocşi, puternic marcat de ceea ce a văzut, a ieşit afară, unde, cu lacrimi în glas, a întrebat retoric: „În biserica noastră de ce nu se poate face aşa ceva, de ce nu se pot aduna tinerii?”
A urmat, tot la iniţiativa noastră, o „Noapte de veghe cu Sfânta Fecioară” în anul 2009, precedată de alte nopţi de rugăciune, dintre care amintim: „Seară de rugăciune în cinstea sărbătorii Adormirea Maicii Domnului” (14 august 2008), „Sfânta Fecioară de la Lourdes” (10 februarie 2008) şi multe alte seri de rugăciune în preajma sărbătorilor dedicate Sfintei Fecioare Maria.
În acest context putem vorbi şi despre alte activităţi spirituale de mare amploare în parohia noastră, pe care, chiar dacă nu le-a iniţiat Reuniunea Mariană, le consemnăm, deoarece cu aceste ocazii multe marianiste s-au aflat atât în ipostaza Mariei, cât şi în cea a Martei: Vizita cu statuia Sfintei Fecioare de la Fatima (de două ori), venerarea Giulgiului Sfânt de la Torino (copie), icoana Sfintei Fecioare de Guadalupe, moaştele Sfântului Anton de Padova.
Tot la capitolul activitate spirituală, putem nota:
• organizarea sau participarea la zeci de pelerinaje: sfinţiri de biserici sau locuri de biserici, la Sighet, Blaj, Oradea, etc., locuri de apariţii ale Sfintei Fecioare;
• Rozarul Viu; Rozarul Sfintei Fecioare Maria, recitat înainte de fiecare Sfântă Liturghie; Adoraţie în fiecare joi (o lungă perioadă joia era organizată Adoraţie perpetuă); Devoţiunea primelor vineri din lună la Inima lui Isus; Devoţiunea primelor sâmbete din lună la Inima Sfintei Fecioare; Devoţiuni către Sfântul Anton de Padova şi către Sfântul Iosif; Devoţiuni pentru sufletele din Purgator; Novena Divinei Îndurări;
• organizarea de exerciţii spirituale înainte de marile sărbători;
• lanţ de rugăciune neîntreruptă timp de 9 zile înainte de Nopţile de Veghe;
• Rozarul la Radio Maria în fiecare primă miercuri din lună;
• mărturia Părintelui Cristin Maria Mărincean (pe atunci preot misionar în Africa) despre propria-i convertire şi despre Africa;
• schimb de experienţă cu Reuniunea Mariană din parohia Tăşnad;
• experienţa unor grupuri de rugăciune la iniţiativa Părintelui Nicolae Bodea şi a soţiei sale Florica;
• Înălţarea unei Cruci de Lumină în curtea bisericii noastre.
Lista ar putea continua, însă vom nota acum câteva aspecte din activitatea caritativă şi socială, care considerăm că merg mână în mână. Întreţinerea ordinii şi curăţeniei în biserică este una din multele preocupări ale d-nei preotese Magda, iar împodobirea altarului şi a bisericii cu flori este o activitate permanentă a câtorva marianiste devotate, care demonstrează că iubesc biserica.
An de an Reuniunea Mariană s-a implicat în distribuirea de pachete cu alimente sau haine credincioşilor bolnavi, singuri ori cu mijloace materiale mai modeste, îndulcind puţin amărăciunea vieţii lor. Această activitate a devenit prioritară de când Reuniunea Mariană îl are ca părinte spiritual pe Părintele Florin Mărincean. În ultimele luni la întrunirile noastre lunare dezbatem problema acestor credincioşi, începând cu identificarea lor şi notarea pe un tabel, pentru a avea o evidenţă. Apoi, fără nicio constrângere, marianiştii vizitează la domiciliu aceşti bolnavi, care, fiind mădulare ale lui Hristos, continuă Patimile Sale în trupul şi-n sufletul lor. Încercăm să ne apropiem de ei, şi chiar reuşim după două sau trei vizite. Simţim comuniunea, simţim bucuria lor când ne au în preajmă. Fericirea noastră este enormă când îi auzim că doresc să se roage Rozarul (iar înainte nu ştiau nici Născătoare) sau că doresc să vină preotul să-i mărturisească. Noi ştim că vizitând un bolnav, Îl vizităm pe Isus, iar dacă acel bolnav este şi sărac, şi singur, noi L-am vizitat de două ori pe Isus. Acceptându-şi crucea, fiecare bolnav care devine şi credincios, îşi dă seama la un moment dat că aici este vorba despre reciprocitate: Isus a purtat crucea pentru noi, oamenii, iar noi purtăm crucea pentru Isus. La un capăt al crucii e Dumnezeu, iar la celălalt capăt, omul. Imaginea aceasta este foarte sugestivă: viaţa lui Isus se prelungeşte în viaţa omului, deci în viaţa noastră şi a Bisericii. La capătul acestei cruci ne situăm noi, adică Biserica în misiunea Sa, în încercările şi în chemările sale. Una din aceste chemări e rugăciunea, alta e apostolatul, alta – caritatea, spiritul de sacrificiu, mărturia etc. Ar trebui să ţinem minte un lucru: oriunde există o cruce, eu trebuie s-o apuc cu amândouă mâinile, deoarece la celălalt capăt al ei se află Dumnezeu.
Marianiştii sunt adevăraţi soldaţi în Armata Sfintei Fecioare, dornici să o ajute cu rugăciunea în realizarea Planului său cu lumea. Dar, pentru ca rugăciunea noastră să fie puternică, eficientă şi consecventă avem nevoie de preoţi deschişi, devotaţi, disponibili şi umili, deoarece sfinţiile lor sunt factor catalizator şi de coeziune, prin sfinţiile lor radiază în noi iubirea lui Hristos atât piramidal, cât şi orizontal. Ca să fim adevăraţi creştini, trebuie să ducem această iubire dincolo de comunitate, în societatea în care trăim şi ne desfăşurăm activitatea, deoarece pe Hristos trebuie să-L iubim cu viaţa noastră şi să-L mărturisim prin faptele noastre.
Sfânta Treime, protectoarea spirituală a comunităţii noastre prin hramul bisericii, realizează pe zi ce trece comuniunea de suflet dintre credincioşii noştri prin comuniunea şi colaborarea fericită a celor trei preoţi pe care ni i-a dăruit Dumnezeu: Părintele Vicar Foraneu al Silvaniei Gheorghe Ţurcaş, ctitorul acestei biserici minunate, Părintele Protopop Nicolae Bodea şi Părintele spiritual al Reuniunii Mariane Florin Mărincean. Rodul acestei comuniuni este mai mult decât vizibil prin numărul tot mai mare de credincioşi care participă la Sfânta Liturghie duminica, în sărbători şi în timpul săptămânii.
Dumnezeu să ne ajute, Spiritul Sfânt să ne inspire, Isus să păşească în faţa noastră, iar Sfânta Fecioară să ne călăuzească!
Florica Pop

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Sfinţirea troiţei din Parohia Cizer » Titlu: 27249.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Sfinţirea troiţei din Parohia Cizer
Titlu: 27249.jpg