AcasăŞtiri201012 Noiembrie: Circulara Preafericitului Lucian - să ne rugăm pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Circulara Preafericitului Lucian - să ne rugăm pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Circulara Preafericitului Lucian - să ne rugăm pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Nr. 157 / 8.11.2010
În numele Preasfintei,
celei de o Fiinţă, de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi,

† LUCIAN

Din mila lui Dumnezeu,
Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş,
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică,
în deplină comuniune de credinţă cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei,

Confraţilor întru slujire Episcopală, Preanoraţilor protopopi, clerului şi persoanelor consacrate, tuturor bunilor noştri credincioşi, Har vouă şi pace, de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos,
Cu împărtăşirea acestui gând tuturor fiilor şi fiicelor Bisericii noastre: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evr. 13, 7),
În baza drepturilor conferite de Canoanele Sfinţilor Apostoli, ale Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, urmare a dezbaterilor din cadrul lucrărilor Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, reunit în sesiune ordinară la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major în perioada 26-28 octombrie a.c.;
În conformitate cu can. 112 al Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, am aflat de bine în Domnul să publicăm această

CIRCULARĂ
Prin rugăciune şi credinţă spre cinstirea altarelor

Să ne rugăm pentru beatificarea Episcopilor Greco-Catolici,
morţi în faimă de martiri sub regimul comunist!

Dumnezeu şi-a oferit unicul Fiul spre moarte pentru ca lumea să aibă viaţă, şi să o aibă deplin. Aceasta este suprema mărturie a vieţii, pierdută pentru lume dar câştigată pentru eternitate cu Dumnezeu. Având exemplul atâtor mărturisitori ai credinţei şi ataşamentului faţă de Biserica lui Cristos în perioada de persecuţie a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, aducem mulţumire lui Dumnezeu Atotputernicul pentru tăria cu care i-a înzestrat în mărturisire pe Episcopii, preoţii, călugării şi călugăriţele noastre, şi pe credincioşii noştri în perioada comunismului şi a interzicerii Bisericii noastre.
Ţinând în mare respect memoria şi exemplul dat de Episcopii Greco-Catolici, care au mărturisit cu preţul vieţii credinţa catolică, şi a căror cauză de beatificare se găseşte în faza Romană, conform art. 36 din Constituţia Apostolică Divinus perfectionis Magister, a Sfântului Părinte de fericită pomenire, Papa Ioan Paul II,

DISPUNEM

- ca în toate bisericile, capelele sau alte locuri de cult, la sfârşitul fiecărei Sfinte Liturghii, sau al altei celebrări liturgice, să fie înălţată către Bunul Dumnezeu Rugăciunea pentru beatificarea servilor lui Dumnezeu Valeriu Traian Frenţiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie şi Tit Liviu Chinezu, Episcopi, morţi în faimă de martiri sub regimul comunist între anii 1950-1970;
- această dispoziţie, fiind de ordin liturgic, are aplicabilitate pretutindeni conform can. 150 § 2 CCEO;
- anexa, conţinând formula oficială de Rugăciune pentru beatificarea servilor lui Dumnezeu Valeriu Traian Frenţiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie şi Tit Liviu Chinezu, Episcopi, morţi în faimă de martiri sub regimul comunist între anii 1950-1970, face parte integrantă din prezenta scrisoare circulară;
- dispoziţia prezentei circulare încetează în momentul în care cauza SS. D. Valeri Traiani Frenţiu et VI Sociorum pentru beatificarea servilor lui Dumnezeu Valeriu Traian Frenţiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie şi Tit Liviu Chinezu, Episcopi, morţi în faimă de martiri sub regimul comunist între anii 1950-1970, se va concluziona.

Invocăm ajutorul ceresc de la Preaîndurătorul Dumnezeu pentru a trimite darurile Spiritului Sfânt asupra tuturor celor ce vor înălţa aceste rugăciuni, spre lauda şi mărirea Preasfintei Treimi, prin mijlocirea rugăciunilor Preasfintei Fecioare Maria, a sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril şi a tuturor cetelor Puterilor cereşti fără de trup, spre întărirea Bisericii Catolice, a Sfintei Uniri şi a comuniunii cu Scaunul Apostolic al Romei.

Dat la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major,
8 Noiembrie, Anul Domnului 2010.
Sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril, şi toate cetele Puterilor cereşti.
în al 6-lea an de pontificat al Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea,
în al 20-lea an al Episcopatului nostru,
în al 5-lea an în acest scaun Arhiepiscopal Major,
în al 157-lea an de la întemeierea Mitropoliei noastre,
şi al 310-lea an de la Sfânta Unire cu Biserica Romei.

† LUCIAN
Arhiepiscop Major

Pr. William A. Bleiziffer
Cancelar


Anexa Circularei nr. 157/2010

Rugăciune pentru beatificarea servilor lui Dumnezeu
Valeriu Traian FRENŢIU, Iuliu HOSSU, Alexandru RUSU, Ioan BĂLAN, Ioan SUCIU, Vasile AFTENIE şi Tit Liviu CHINEZU,
Episcopi, morţi în faimă de martiri sub regimul comunist
între anii 1950-1970

Doamne Isuse Cristoase, Marele şi Veşnicul Preot al sufletelor noastre, Tu i-ai trimis pe apostolii şi discipolii Tăi în lumea întreagă, pentru a duce tuturor oamenilor vestea cea bună a iubirii Tale. În pragul sacrificiului Tău suprem pentru mântuirea lumii, la cina de pe urmă, Te-ai rugat Tatălui ceresc ca Biserica Ta să fie una.
Priveşte cu bunăvoinţă la poporul român, din sânul căruia i-ai ales pe Servii Tăi Valeriu Traian FRENŢIU, Iuliu HOSSU, Alexandru RUSU, Ioan BĂLAN, Ioan SUCIU, Vasile AFTENIE şi Tit Liviu CHINEZU - Episcopi morţi în faimă de martiri sub regimul comunist. Ei au dat mărturie despre Tine cu zel apostolic pe acest pământ şi şi-au pecetluit credinţa neclintită în Tine, în Biserica Catolică şi în urmaşul sfântului Petru, sfântul Părinte Papa, cu preţul martiriului lor.
Fă ca exemplul lor de credinţă şi de iubire să strălucească tot mai mult printre noi. Te rugăm aşadar, să arăţi şi pe pământ vrednicia acestor slujitori ai Tăi, ridicându-i la cinstea altarelor, iar nouă, prin mijlocirea lor, să ne dai harurile de care avem nevoie pentru ca toţi să fim o singură turmă cu un singur păstor.
Că Ţie se cuvine toată mărirea, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Tatăl şi cu Spiritul Sfânt. Amin.
Tatăl nostru...
Născătoare de Dumnezeu...
Mărire Tatălui...
† Lucian

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Pelerini din Oradea la Ceremonia de beatificarea fecioarei martire Veronica Antal » Titlu: 27174.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Pelerini din Oradea la Ceremonia de beatificarea fecioarei martire Veronica Antal
Titlu: 27174.jpg