AcasăŞtiri20104 Octombrie: Plenara Consiliului Conferinţelor Episcopale din Europa (CCEE), Zagreb, 30 sep - 3 oct 2010

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Plenara Consiliului Conferinţelor Episcopale din Europa (CCEE), Zagreb, 30 sep - 3 oct 2010

Plenara Consiliului Conferinţelor Episcopale din Europa (CCEE), Zagreb, 30 sep - 3 oct 2010

În perioada 30 septembrie - 3 octombrie 2010 a avut loc întâlnirea Plenarei Consiliului Conferinţelor Episcopale din Europa. Din partea Conferinţei Episcopale Române a participat PS Virgil Bercea, ca delegat al PF Lucian Mureşan, Preşedintele CER.
În continuare vă prezentăm Comunicatul de presă şi Declaraţia despre familie adoptate cu această ocazie.
          
FAMILIA: VIITORUL EUROPEI!
Comunicat de presă la finalul Adunării Plenare
a Consiliului Conferinţelor Episcopale din Europa (CCEE)
Zagreb, Croaţia, 30 septembrie - 3 octombrie 2010
          
Preşedinţii Conferinţelor episcopale din Europa s-au întâlnit la Institutul Pastoral Arhiepiscopal din Zagreb, începând cu data de 30 septembrie până în 3 octombrie 2010. În timpul întâlnirii lor anuale, preşedinţii au luat următoarele decizii:
- Declaraţia despre familie. Adunarea plenară a discutat pe tema Demografia şi familia în Europa. Prin intermediul unei cercetări demarate printre diferitele conferinţe episcopale, a cărei sinteză a fost încredinţată la trei specialişti (Dr. Lola Velarde, Preşedinte al reţelei europene a Institutului European privind Politicile Familiare, Mons. Carlos Simón Vázquez, Subsecretar al Consiliului Pontifical pentru Familie, respectiv Dr. Virgilijus Rudzinskas, medic lituanian), episcopii europeni au putut verifica periculozitatea unei demografii aflate într-o continuă scădere, mai ales în termeni sociali şi culturali. În contextul actual, modelul familiei creştine care-l acceptă pe Isus şi trăieşte în conformitate cu adevăratele concepte despre familie, devine o propunere care trebuie să fie promovată şi sugerată tuturor. După o bogată dezbatere, preşedinţii au decis să adopte o declaraţie. Se anexează declaraţia.
- Noul invitat permanent. Adunarea plenară a primit în unanimitate dorinţa Preafericirii Sale Fouad Twal, Patriarhul latin de Ierusalim, de a putea urmări cu mai multă atenţie lucrările adunării plenare a CCEE în calitate de ordinar pentru catolicii de rit latin din Cipru. De acum înainte Patriarhul de Ierusalim va participa la Adunările Plenare ale CCEE, împreună cu preşedintele Conferenţei Episcopale din Kazahtan, în calitate de invitat permanent.
- Portal informativ european - Intranet european. Adunarea plenară a promovat în unanimitate înfiinţarea unui portal informativ european al Conferinţelor episcopale din Europa. În acelaşi timp s-a aprobat realizarea unui Intranet european cu scopul de a îmbunătăţii colaborarea dintre diferitele conferinţe episcopale din Europa. A fost încredinţată secretarilor generali ale Conferinţelor Episcopale sarcina de a verifica modalitatea realizării celor două proiecte.
- Sinodul pentru Orientul Mijlociu. Adunarea plenară a cerut Preşedintelui CCEE, Cardinalul Péter Erdő, să transmită părinţilor sinodali care se vor reuni la Roma cu ocazia Adunării Speciale pentru Orientul Mijlociu (10-24 octombrie a.c.) un mesaj de apropiere şi comuniune din partea episcopilor din Europa.
- Adunarea Plenară 2011. Adunarea plenară 2011 se va desfăşura la Tirana în Albania, între 29 septembrie şi 2 octombrie 2011, la invitaţia Preasfinţiei Sale Mons. Rrok Mirdita, Arhiepiscopul Mitropolit de Tirana-Durres şi Preşedintele Conferinţei Episcopale Albaneze.
Întâlnirea cu Preşedintele şi Primul Ministru al Republicii Croate. În decursul lucrărilor, Preşedintele Republicii Croate, Excelenţa sa, Ivo Josipović, a primit participanţii la Adunarea Plenară a CCEE. În salutul său, Preşedintele CCEE, Eminenţa Sa Cardinalul Péter Erdő, a dorit să amintească importanţa Croaţiei în istoria Europei, ţară la răscruce, unde culturile s-a întâlnit timp de secole, drept pentru care a exprimat dorinţa „ca toate eforturile dumneavoastră să poată fi recunoscute, astfel încât să puteţi intra cât mai repede să faceţi parte din Uniunea Europeană”. La rândul său, Primul Ministru al Croaţiei, Jadranka Kosor, a fost prezent la sesiunea de deschidere a întâlnirii, manifestând interesul său pentru temele abordate, asigurând implicarea Guvernului croat în colaborarea cu Biserica locală pentru susţinerea familiei.
În ceea ce priveşte alte teme abordate în decursul adunării:
Activitatea CCEE. În decursul întâlnirii a fost aprobat un nou regulament pentru comisiile CCEE: CEEM (Comisia Episcopală Europeană pentru Media); Comisia „Caritas in Veritate”; Comisia „Cateheză, şcoală şi universitate” şi Serviciul European pentru Vocaţii (EVS). Au fost prezentate diversele lor activităţi. În mod particular se anunţă următorul Congres European al Episcopilor şi ai Delegaţilor pentru pastorala universitară care se va desfăşura la München, în Bavaria, între 27 - 30 ianuarie 2011 pe tema Formare, Educaţie şi Evanghelie. Perspective ale pastoralei universitare în Europa. Comisia „Caritas in Veritate” va începe pregătirile, în colaborare cu ComECE, Săptămânii Sociale Europene, pe baza experienţei câştigate de către ComECE în 2009 cu ocazia Zilei Sociale Europene din Gdańsk.
Ecumenism. S-a discutat pe marginea dialogului cu Conferinţa Bisericilor Europene (CEC) şi al lucrărilor Comitetului Unit (Joint Committee) CCEE-CEC. În cadrul dialogului cu Bisericile ortodoxe s-a prezentat programul celui de-al doilea „Forum catolic-ortodox” care se va desfăşura la Rhodos în perioada 18 - 22 octombrie, la invitaţia Patriarhului Ecumenic, Preafericirea Sa Bartolomeu I. Tema întâlnirii va fi „Relaţia Biserică-Stat, din punctul de vedere teologic”. La întâlnire vor participa 12 episcopi delegaţi de către Biserica Catolică şi tot atâţia reprezentanţi ai Bisericilor ortodoxe.
Problema „Ţiganilor”. Biserica, prin intermediul diferitelor sale instituţii pastorale, lucrează mult în favoarea „Ţiganilor”. Conştienţi totodată de gravitatea problemei, preşedinţii au concordat asupra faptului ca Guvernele trebuie să definească o politică proprie despre imigrare, însă se întreabă totuşi ce poate şi ce trebuie să facă Biserica pentru a îmbunătăţii dialogul dintre exigenţele pastorale, drepturile unei comunităţi şi necesităţile politice. Din acest motiv, CCEE intenţionează să promoveze o întâlnire pentru a aborda diferitele aspecte ale problematicii.
Observatorul cazurilor de discriminare şi intoleranţă împotriva creştinilor în Europa. A fost prezentată structura şi activitatea Observatorului. Un organism autonom, dar care se bucură de susţinerea episcopilor europeni, în mod special pentru activitatea sa de centralizare a cazurilor de discriminare şi intoleranţă îndreptate împotriva creştinilor din Europa. De fapt, cazurile în care creştinii suferă de o formă de discriminare sau alta, cunosc, din păcate, o proliferare rapidă în ultimii ani în Europa. Deşi aceasta se întâmplă adesea sub formă ascunsă, discriminările sunt reale. Observatorul are obiectivul de a sensibiliza opinia publică în faţa unor astfel de situaţii, astfel încât, pe viitor, să nu se ajungă la situaţii care ar risca să degenereze într-o ură autentică, ci de a promova un dialog sănătos, făcând apel la valorile şi la drepturile umane care sunt în mod comun acceptate de toate societăţile.
Raportul dintre Instituţiile Europene şi Biserică. Luând act de dialogul cu Uniunea Europeană, temă introdusă de către Preasfinţia Sa Mons. André Dupuy, Nunţiu Apostolic pe lângă Uniunea Europeană şi Mons. Piotr Mazurkiewicz, Secretar general al ComECE, preşedinţii consideră important ca toate Conferinţele Episcopale să se preocupe de problemele europene, pentru binele propriei ţări. În acelaşi timp, au putut aprecia multitudinea de activităţi şi numeroasele sectoare de activitate în care este implicată ComECE.
Examinând apoi lucrările Consiliului Europei din Strasbourg, prezentate de către Mons. Aldo Giordano, Observator Permanent pe lângă Consiliul Europei, preşedinţii au apreciat a fi un lucru foarte semnificativ faptul că 21 de ţări din Europa s-au declarat în mod oficial susţinători ai Italiei în cazul sentinţei Curţii Europene a Drepturilor Omului privind expunerea crucifixelor în spaţiile publice din Italia (Şedinţa Marii Camere a Curţii din 30 iunie 2010).
Preşedinţii şi-au exprimat îngrijorarea pentru raportul pe care Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei îl va discuta şi vota la 7 octombrie a. c., care doreşte să limiteze posibilitatea apelării medicilor şi personalului sanitar la obiecţia de conştiinţă. Cel mai problematic aspect al textului care va fi prezentat constă în faptul că recomandă celor 47 membrii ai Consiliului limitarea dreptului medicilor şi personalului sanitar la obiecţia de conştiinţă, în cazul în care aceştia ar îngreuna accesul la „avort”, care este considerat a fi un „drept”.
Textul este gata să contrazică ceea ce pare să fie un mare câştig al culturii şi jurisprudenţei europene: libertatea conştiinţei. Este o răsturnare de judecată morală: avortul devine un drept şi obiecţia de conştiinţă este privită cu suspiciune, a fi într-un oarecare fel imorală.
La întâlnire au mai participat şi Preasfinţia Sa Juan Vicente Córdoba Villota S.J., Secretarul general al Conferinţei Episcopale din Columbia şi delegat al CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano), respectiv Părintele François-Xavier Damiba, Secretar general al SECAM (Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar). Colaborarea cu SECAM se va concretiza acest an prin intermediul unui seminar la care vor lua parte deopotrivă episcopi europeni şi africani, care va avea loc la Abidjan (Coasta de Fildeş) în perioada 10-14 noiembrie pe tema „Noua situaţie a misiunii „Ad Gentes”. Schimb de preoţi şi operatori pastorali şi formare. Vocaţii”.
La sfârşitul lucrărilor, Preşedinţii Conferinţelor Episcopale au mulţumit Eminenţei Sale Cardinalului Josip Bozanić şi Preasfinţiei Sale Mons. Marin Srakic, pentru primirea lor călduroasă. Lucrările s-au desfăşurat într-o atmosferă de cordialitate şi prietenie şi au fost îmbogăţite de momente de rugăciune şi celebrare zilnică a Euharistiei. Deosebit de emoţionantă a fost participarea invitaţilor, împreună cu comunitatea locală, la celebrarea euharistică finală care a coincis cu încheierea sărbătorilor marcate de aniversarea celor 50 de ani de la trecerea la veşnicie a Fericitului Alojzije (Alois) Card. Stepinac.
Din Consiliul Conferinţelor Episcopale din Europa fac parte membrii actualelor 33 de Conferinţe Episcopale prezente în Europa, reprezentate de drept de către preşedinţii acestora , Arhiepiscopii de Luxemburg, al Principatului Monaco, cel Maronit al Ciprului şi Episcopul de Chişinău (Republica Moldova). Preşedintele Consiliului este Eminenţa Sa Cardinalul Péter Erdő, Arhiepiscop de Esztergom-Budapest, Primat al Ungariei; Vicepreşedinţii sunt Eminenţele Lor Cardinalii Josip Bozanić, Arhiepiscop de Zagreb, şi Jean-Pierre Ricard, Arhiepiscop de Bordeaux. Secretarul general al CCEE este Părintele Duarte da Cunha. Sediul secretariatului este la St. Gallen (Elveţia).
Pentru informaţii:
Thierry Bonaventura
CCEE Media Officer
Tel: +41-71-227 60 40
Fax: +41-71-227 60 41
Mobile: +41-78-851 60 40
          
Declaraţia despre Demografie şi Familie
          
Preşedinţii Conferinţelor Episcopale din statele europene, reuniţi în Croaţia la Zagreb pentru a 40-a Adunare Generală a Consiliului Conferinţelor Episcopale din Europa (CCEE), au dezbătut tema demografiei şi a familiei. O cercetare realizată prin intermediul Conferinţelor Episcopale din 47 de ţări, confirmă o clară scădere demografică. Aceasta este cu siguranţă rezultatul politicilor familiare pe care diferitele ţări le stabilesc, însă ele nu par a fi suficiente pentru a explica apăsătoarea şi generalizata scădere a natalităţii, care este denumită „iarnă demografică”. Clima culturală difuză, de fapt, afectează semnificativ comportamentul personal şi social. Din partea catolicilor este necesară creşterea într-o credinţă cât mai conştientă şi documentată pentru a putea evalua cu simţ critic cultura dominantă care a pus în discuţie valori precum viaţa umană, de la începuturile ei până la stingerea naturală, persoana în structura sa obiectivă, libertatea ca responsabilitate morală, fidelitatea, dragostea, familia. Este foarte îngrijorătoare, de exemplu, dezbaterea din aceste zile de la Consiliul Europei, care doreşte să limiteze dreptul personalului medical la obiecţia de conştiinţă, pentru a se facilita accesul la avort. Toate acestea dovedesc că dincolo de necesitatea de a menţine credinţa vie şi bine înrădăcinată, mai este nevoie şi de a crede în capacitatea raţiunii de a putea descoperi adevărul în sine al lucrurilor şi al eticii. Neîncrederea profundă în raţiunea umană pare să caracterizeze aşa-numita postmodernitate. Prezenţa Bisericii Catolice, în acest context, trebuie să fie însufleţită de speranţă: speranţa noastră este Isus Hristos şi ea trebuie să ştie să culeagă semnele atenţiei şi ale încrederii, chiar dacă sunt exprimate în formă rezervată.
Suntem convinşi de capacitatea conştiinţei umane de a se deschide spre valorile prezente în natura noastră, creată şi răscumpărată de Dumnezeu prin Isus Hristos. Biserica, conştientă de misiunea sa de slujire a omului şi a societăţii prin predicarea Mântuitorului Hristos, aminteşte de implicaţiile antropologice şi sociale care derivă din învăţătura divină. Din acest motiv nu conteneşte să afirme valorile fundamentale ale vieţii, ale căsătoriei dintre un bărbat şi o femeie, ale familiei, ale libertăţii religioase şi educative: valori pe care se fundamentează şi prin care este garantată orice altă valoare aflată în declin în plan social sau politic. Multele familii care primesc prezenţa lui Isus şi trăiesc în conformitate cu adevărata idee de familie nu încetează să mărturisească frumuseţea şi corespondenţa sufletească pe care Biserica o proclamă, arătând că este posibilă trăirea în familie după cum ne îndeamnă Hristos.
În lumina temei dezbătute a ieşit în evidenţă urgenta sarcină educaţională în conformitate cu patrimoniul milenar al Bisericii: sarcină care regăseşte în persoana lui Hristos – Dumnezeu adevărat şi om perfect – Învăţătorul, modelul şi izvorul de har.
Biroul de presă

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Sfinţirea troiţei din Parohia Cizer » Titlu: 27247.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Sfinţirea troiţei din Parohia Cizer
Titlu: 27247.jpg