AcasăŞtiri201028 Aprilie: Schimb de experienţă între eparhiile greco-catolice din Oradea şi Prešov

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Schimb de experienţă între eparhiile greco-catolice din Oradea şi Prešov

Schimb de experienţă între eparhiile greco-catolice din Oradea şi Prešov

În zilele de 26-28 aprilie 2010 a avut loc a doua întâlnire din cadrul schimbului de experienţă dintre Episcopia Greco-Catolică de Oradea şi Episcopia Greco-Catolică de Prešov (Slovacia). Prima întâlnire între protopopii celor două eparhii a avut la Oradea între 15-17 martie a.c.
Anul Sacerdotal, proclamat de Papa Benedict al XVI-lea pentru a conştientiza valoarea misiunii preotului în Biserică şi societate, a deschis calea unei frumoase iniţiative de cunoaştere şi aprofundare a valorii tradiţiilor în Bisericile Catolice de rit bizantin, greco-catolice.
La 30 ianuarie 2008, Sf. Părinte Benedict al XVI-lea a anunţat reorganizarea Bisericii Greco-Catolice Slovace, ridicând-o la rangul de Biserică Mitropolitană „sui iuris”. Totodată, Eparhia de Prešov, pentru catolicii de rit bizantin, a devenit sediu mitropolitan, în scaunul mitropolitan fiind instalat IPS Ján Babjak SJ.
Luni, 26 aprilie, delegaţia orădeană în frunte cu PS Virgil Bercea a fost primită la Seminarul Diecezan de către Mitropolitul Ján Babjak SJ şi protopopii din Eparhia de Prešov.
Un prim moment al vizitei noastre a fost vizitarea Sanctuarului Marian de la Litmanová, un loc minunat atât ca prezenţă geografică (aflat în nordul ţării), cât mai ales ca prezenţă spirituală – un veritabil „Lourdes” al Slovaciei. Am beneficiat de prezentarea făcută de Mons. Ján Babjak SJ, un promotor al apariţiilor pe care Fecioara Maria le-a avut către două fetiţe: Ivetka şi Katka.
O mare emoţie ne-a cuprins văzând pe traseu şi Munţii Tatra, locul unde ostaşii români au luptat în cel de-al doilea război mondial.
În următoarea zi, protopopii din ambele eparhii au vizitat parohiile greco-catolice din sud-estul Slovaciei, unde am putut admira un tablou compus din splendide biserici şi imagini din viaţa cotidiană al aşezărilor slovace. Am surprins în vizita noastră biserici monument istoric (din lemn sau piatră) restaurate cu migală şi îngrijite ca locaşuri sacre ale poporului slovac. Construcţia noilor biserici greco-catolice s-a făcut respectând tradiţia răsăriteană, icoana bizantină fiind armonios evidenţiată într-o arhitectură bazilicală în stil central sau cruciform, unde primează iconostasul lucrat migălos şi impunător.
Am vizitat şi două centre pastorale: unul pentru tineri şi un altul pentru rromi. Centrul de la Bárka Juskova Voľa (Slovenská verzia) ne-a impresionat prin mărimea şi posibilităţile pastorale ce le oferă.
Cu siguranţă momentul culminant al vizitei noastre a fost participarea la Liturghia solemnă celebrată de un sobor de episcopi şi preoţi din eparhii greco-catolice din Slovacia, Ucraina, Polonia, Ungaria, şi bineînţeles România. Gazdele noastre s-au îngrijit în a ne acorda cinstea ca împreună cu Preasfinţitul nostru, Virgil Bercea, şi noi, protopopii orădeni, să participăm la festivităţile ocazionate de împlinirea a 60 de ani de la interzicerea abuzivă de către regimul comunist a Bisericii Greco-Catolice din Slovacia. Biserica slovacă a avut mulţi martiri şi mărturisitori în timpul persecuţiei comuniste; sunt încă vii astăzi faptele de credinţă a doi episcopi martiri: Pavol Peter Gojdič şi Vasiľ Hopko.
Ziua a treia a vizitei a început cu celebrarea Sfintei Liturghii în Capela Seminarului din Prešov, după care am vizitat Catedrala Sf. Nicolae şi Palatul Mitropolitan. Ne-a impresionat arhitectura în stil baroc al catedralei, unde prin prezenţa elementelor arhitectonice ne-am regăsit sufleteşte în catedrala noastră din Oradea.
Un moment de suflet pentru delegaţia orădeană a fost slujba de pomenire de la Svinica (comună aflată în vecinătatea oraşului Košice) adusă marelui istoric, filolog, traducător şi scriitor român, reprezentant al Şcolii Ardelene – Gheorghe Şincai. La slujba oficiată de PS Virgil Bercea şi protopopii orădeni, au participat şi reprezentanţi ai oficialităţilor locale.
Experienţa vizitei de la Prešov ne-a dat mult curaj în continuarea schimbului pastoral. Amintiri vii o să ne lege de-acum de Biserica Greco-Catolică slovacă, şi sperăm ca în viitor să intensificăm schimburile religioase şi culturale între cele două biserici surori.
Roadele Anului Sacerdotal se vor înmulţi cu siguranţă, rămâne ca seminţele semănate la Oradea şi Prešov să aducă roade prin muncă noastră comună.
Pr. Valer Părău

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Curs de formare în oraşul luminilor » Titlu: 26558.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Curs de formare în oraşul luminilor
Titlu: 26558.jpg