AcasăŞtiri201410 Mai: Cuvântul inspectorului general al ISJ Bihor, Prof. Daniel Nergean, la aniversarea a 230 de ani de învăţământ românesc greco-catolic în Oradea

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Cuvântul inspectorului general al ISJ Bihor, Prof. Daniel Nergean, la aniversarea a 230 de ani de învăţământ românesc greco-catolic în Oradea

Cuvântul inspectorului general al ISJ Bihor, Prof. Daniel Nergean, la aniversarea a 230 de ani de învăţământ românesc greco-catolic în Oradea

230 de ani înseamnă istorie şi înseamnă tradiţie pentru învăţământul orădean, pentru învăţământul pedagogic. În 1784-1785 începe funcţionarea sistematică recunoscută de guvern a Şcolii Normale Române Greco-Catolice Unite de învăţători.
Tradiţia înseamnă o sumă de valori, o experienţă comunitară, în mijlocul căreia ne naştem şi de la care plecăm, chiar atunci când inovăm.
Putem lega tradiţia de educaţie, de credinţă, de cultură şi tehnică, de toate domeniile vieţii, de noi înşine, care, astfel, trebuie să devenim responsabili pentru valorile pe care le creăm şi le transmitem celor care ne vor urma.
Şcolile româneşti confesionale din Transilvania au avut, la început de secol al XVIII- lea, responsabilitatea supravieţuirii naţiunii române, a viitorului său. Prin ele, românii transilvăneni, chiar dacă făceau eforturi deosebite, spre a le susţine, aveau speranţa viitorului naţiunii.
Prin unirea cu Roma a Bisericii Române din Transilvania, românii de aici au avut acces la cultura şi şcolile apusene, iar preoţii lor au fost educaţi la Roma, în limba latină, şi nu la Ţarigrad, în limba slavonă. Episcopul greco-catolic Inochentie Micu, o personalitate emblematica pentru întreaga noastră naţiune, a luptat până la moarte pentru drepturile tuturor românilor din Transilvania, indiferent de confesiune.
Prin studiile făcute la Roma şi prin accesul la cultura latină, dascălii români greco-catolici au avut revelaţia originilor noastre latine, origini pe care le-au dovedit în multe studii şi lucrări de specialitate. Astfel ia naştere “Şcoala Ardeleană”, lumina care provoacă deşteptarea conştiinţei naţionale la români.
Şcoala Ardeleană a definit conştiinţa naţională română: originea - daco-romană, limba - de origine latină, alfabetul - latin, numele - Român, tricolorul - cele trei provincii româneşti. Fruntaşi ai acestei Şcoli ca: Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior. au fost, cu toţii, greco-catolici.
Nimeni până la aceşti mari dascăli ai Şcolii Ardelene nu a evidenţiat atât de clar originea noastră latină. Si nimeni nu ne-a identificat atât de bine ca popor. De aceea, poporul român nu trebuie să uite si nici să minimalizeze rolul fundamental jucat de greco-catolicism în istoria României.
La începutul secolului al XIX-lea, Gheorghe Lazăr şi Gheorghe Asachi, puternic influenţaţi de Şcoala Ardeleană, au înfiinţat primele şcoli publice româneşti de învăţământ sistematic în Muntenia, respectiv în Moldova, cu profesori formaţi la Şcoala Ardeleană. Este demn de remarcat că învăţământul românesc din Principate s-a dezvoltat mai târziu, cu contribuţia profesorilor formaţi în spiritul Şcolii Ardelene.
Greco-catolicismul a dat României o listă impresionanta de personalităţi culturale şi religioase: Inochentie Micu, Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior, Gh. Bariţiu, Timotei Cipariu, Andrei Mureşanu, Ioan Raţiu, Gh. Pop de Băseşti, Vasile Lucaciu, George Coşbuc, Liviu Rebreanu, Ion Agârbiceanu, Iuliu Maniu, Iuliu Hossu, Corneliu Coposu.
Ion C. Bratianu (1821-1891) marele nostru om de Stat, de mai multe ori prim-ministru, participant la Revolutia din Ţara Româneasca în 1848, declara în Parlamentul Romaniei, la 4 Decembrie 1881: "Şi trebuie să ştiţi că descoperirea noastră naţională ne-a venit de dincolo, de peste Carpaţi, prin acei români care au fost trimişi la Roma, unde au învăţat să fie români!"
Nicolae Iorga: "...Nu de aici putea să vie acea lumină de care aveam noi nevoie pentru a căpăta conştiinţa despre noi şi a ne ridica din umilinţă... Nota raţională a început să se facă auzită când spiritul cel nou a pătruns biruitor şi aici, acel spirit nou pe care-l predicaseră întâia oara «ereticii» de peste munţi." (Istoria Literaturii Române în sec. XVIII, 1901).
Biserica românească ortodoxă, alături de cea greco-catolică, şi-a luat şi ea sarcina de a organiza şi îndruma învăţământul românesc din Transilvania. Astfel, la începutul ultimului deceniu al secolului al 19-lea, funcţionau ,,3083 de şcoli primare, patru şcoli civile, cinci şcoli secundare, şapte şcoli normale (preparandii pentru învăţători) şi şapte seminarii pentru preoţi.”
Liceul Teologic Greco-Catolic „Iuliu Maniu” este şcoala a cărei misiune se înscrie între tradiţie, actualitate şi perspective. Cu o moştenire atât de valoroasă, se obligă să promoveze o educaţie de calitate , care să facă cinste înaintaşilor şi care, la rândul ei , să devină istorie..
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor urează personalului didactic şi nedidactic, elevilor, conducerii Liceului „La mulţi ani”, cu satisfacţii profesionale şi responsabilitate asumată!
Inspector Şcolar General
Prof. Daniel Negrean

 

Evenimente foto legate de această ştire

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Împreună salvăm Palatul Episcopal

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: COMUNICAT » Titlu: 27307.jpg

Anul: 2018
Eveniment: COMUNICAT
Titlu: 27307.jpg