AcasăŞtiri20102 Aprilie: Despărţiţi, dar împreună la Calea Crucii - Gruilung 2010

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Despărţiţi, dar împreună la Calea Crucii - Gruilung 2010

„Crucea blând El o primeşte, şi la Golgota porneşte”.
Vinerea Mare din acest an a fost o zi deosebită pentru micul sat Gruilung. În sat mai sunt circa 40 de case cu oameni care aparţin la patru culte religioase. Parohia Greco-Catolică a luat fiinţă în anul 1860. După 1900 un localnic reîntors din SUA a înfiinţat comunitatea baptistă. Autorităţile de după anul 1948 au interzis Biserica Greco-Catolică şi, punând în locul călugărilor franciscani care păstoreau la Gruilung, Calea Mare, Dicăneşti şi Drăgeşti, pe preoţii ortodocşi, a făcut ca în Gruilung să fie trei culte. După anul 1960, poate şi datorită faptului că preotul ortodox păstorea în trei parohii (celebrând tot a treia duminică sfânta liturghie) a făcut ca în sat să se formeze o altă comunitate, cea penticostală. Acest lucru a făcut, ca în anul 1992 când credincioşii greco-catolicii au ales revenirea la Biserica căruia i-au aparţinut până în 1948, în sat să funcţioneze cele patru culte.
DAR… a venit VINEREA MARE a A.D. 2010, când suntem chemaţi să participăm la Prohodul Domnului. La propunerea preotului greco-catolic, credincioşii baptişti, greco-catolici, ortodocşi şi penticostali au ACCEPTAT ca înainte de acest ritual, să parcurgă ÎMPREUNĂ „CALEA CRUCII”.
S-a pornit din lăcaşul de cult a comunităţii baptiste - să ne amintim că viaţa de creştin începe cu Botezul. Aici, preotul greco-catolic a prezentat mai întâi o scurtă istorie a devoţiunii Căii Crucii, apoi reprezentantul comunităţii baptiste, domnul Hoduţ Ioan, a adresat un mesaj de salut şi a citit meditaţia pentru Staţiunea întâi. Participanţii au străbătut uliţa satului, trecând pe lângă clădirea şcolii (închisă, din lipsă de elevi) îndreptându-se spre casa de rugăciune a comunităţii penticostale, retrăind primele nouă Stării ale Căii Crucii. Staţiunea X am meditat-o la comunitatea penticostală (Pentecoste - Ziua Cinzecimii sau Pogorârea Spiritului Sfânt). Se cuvine să amintim că al doilea sacrament este Mirul (când primim „Pecetea Spiritului Sfânt”). La încheierea Stării a X-a reprezentantul comunităţii domnul Morar Ioan a adresat un salut şi a prezentat o scurtă meditaţie biblică. Ultimele staţiuni s-au desfăşurat în drum spre Biserica Greco-Catolică. Menţionăm că accesul spre biserica greco-catolică şi casa de rugăciune penticostală este un drum nepietruit care la cea mai mică ploaie sau pe timp de iarnă îl face inaccesibil mijloacelor de transport, cu excepţia trăsurilor (chiar şi cu tractorul se evită folosirea lui).
Precedând Prohodul Domnului, Calea Crucii s-a încheiat la comunitatea greco-catolică care în acest are bucuria de a sărbătorii împlinirea a 150 de ani de existenţă a parohiei şi a 80 de ani de la ridicarea bisericii cu hramul „Naşterea Sf. Maria” ctitorie a călugărului franciscan pr. Ion Gârleanu. Reamintim că şi „Biserica din deal” din Calea Mare şi din Dicăneşti care sunt folosite de ortodocşi sunt tot ctitorii a aceluiaşi pr. Ion M. Gârleanu.
Parcurgând împreună Calea Crucii s-a văzut că sunt mulţi creştini ar dori să vadă „Cămaşa lui Hristos” întreagă aşa cum o doreşte Mântuitorul - CA TOŢI SĂ FIE UNA, însă, dezbinarea se produce uşor, pe când UNITATEA cere eforturi deosebite din partea oamenilor, mai ales atunci când sunt atât de mulţi care se leagă de greşelile din trecut a Bisericii, sau mai corect, a creştinilor care şi-au încheiat chiar cu secole în urmă viaţa pământească şi s-au întors la Casa Tatălui Ceresc. Sunt atât de mulţi în timpul pe care îl trăim care se folosesc de Cuvintele Evangheliei pentru a dezbina, sau a menţine dezbinarea între creştini, şi nu vor să folosească cuvintele Mântuitorului: „Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 13,34-35). Calea Crucii ne-a reamintit că Jertfa de pe Cruce a Mântuitorului a fost pentru toţii, iar noi suntem datori să „Nu judecaţi, ca sa nu fiţi judecaţi. Căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura” (Matei 7, 1-2).
Mulţumind Sfintei Treimi şi Mamei Mântuitorului, „îţi oferim această Cale a Crucii, pe care am săvârşit-o întru amintirea Sfintelor Tale Patimi pentru ... că ştie Tatăl vostru de cele ce aveţi trebuinţă mai înainte ca să cereţi voi de la El” (Matei 6,8). Amin.
Cu speranţa în inimi că acest parcurs a CĂII CRUCII v-a fi un început pe drumul comuniunii depline, ne bucurăm cu toţi de minunatul mesaj pascal:
HRISTOS A ÎNVIAT!
ADEVĂRAT A ÎNVIAT!
Pr. Alexandru Ioan Chivari

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: La Carei a fost dezvelit monumentul realizat în memoria Refugiaţilor români din 1940 » Titlu: 26270.jpg

Anul: 2018
Eveniment: La Carei a fost dezvelit monumentul realizat în memoria Refugiaţilor români din 1940
Titlu: 26270.jpg