AcasăŞtiri201011 Martie: Comunicat de presă CEC-CCEE: „Creştinii: migranţi prin vocaţie”

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Comunicat de presă CEC-CCEE: „Creştinii: migranţi prin vocaţie”

Reuniunea anuală a Comitetului mixt al Conferinţei Bisericilor Europene (CEC) şi Consiliul Conferinţei Episcopilor din Europa (CCEE) tocmai a avut loc (7-11 Martie 2010) la Istanbul, Capitala Culturală Europeană în 2010, la invitaţia Patriarhul Ecumenic, Preafericirea Sa Bartolomeu I.
În acest an, membrii Comitetului mixt au decis să examineze fenomenul migraţiei dintr-o varietate de perspective: culturale, sociale, economice, etc., în anul în care CCEE organizează cel de-al VIII-lea Congres privind migraţia (Malaga, Spania, 27 aprilie – 1 mai), parte a cadrului pentru anul 2010, CEC-CCME Anul în care Bisericile Europene răspund migraţiei: un proiect vizând promovarea vizibilităţii angajamentului Bisericilor pentru emigranţi şi o politică de integrare prin muncă cu şi pentru emigranţii înşişi, refugiaţilor şi minorităţilor etnice la nivel european şi naţional.
În cursul întâlnirii, participanţii au fost în măsură să verifice cum Bisericile, la diferite niveluri, şi organizaţiile ecumenice participă la fenomenul migraţiei, şi să vadă ce fac ele şi la nivel naţional, european şi internaţional pentru a primi şi a facilita participarea unui emigrant în viaţa socială a ţării gazdă. Acestei lucrări s-au adăugat patru experţi: Doris Peschke, Secretarul General al Comisiei Bisericilor pentru Emigranţi în Europa (CCME); Johan Ketelers, Secretarul General al ICMC (Comisia Catolică Internaţională privind Migraţia); câte un reprezentant din Guvernul turc şi elen, respectiv, Alp Ay, Director pentru Afaceri Publice – Secretariatul General pentru Afaceri al Uniunii Europene, precum şi ministrul adjunct al Ministerului pentru Afaceri Interne al Republicii Elene, doamna Theodora Tzakri.
Fenomenul migraţiei nu este ceva nou în Europa. Este un fenomen al timpului nostru, chiar dacă aceasta nu este o noutate în istoria umanităţii. Fiecare perioadă a istoriei a fost marcată de o mişcare migratoare mai mult sau mai puţin substanţială. Dacă ceva s-a schimbat, numerele, ariile de migrare şi locurile de emigrare s-au schimbat. Astăzi, o persoană din şase este în mişcare în lume! Prin urmare, pare evident ca în Europa, de asemenea, alături de mobilitatea bunurilor, capitalului şi serviciilor, este de asemenea mobilitatea umană pentru care ţările noastre nu par a fi complet pregătite.
Cauzele migraţiei sunt complexe şi multiple, iar din acest motiv este necesar să fie înţeles adevăratul motiv din spatele fenomenului, de la motive pur şi simplu economice, până la migraţii pe motive sociale, politice sau de mediu.
Instituţia familiei este cea care suferă cel mai mult datorită unor norme nedrepte care reglementează fenomenul migraţiei. Adesea, nucleul familiei este forţat să fie rupt din cauza încercărilor nereuşite de reîntregire a familiei. În acest caz, primele victime ale unor astfel de politici sunt copiii care cresc într-un context social lipsit de afecţiunea şi educaţia tatălui şi a mamei, pentru că sunt încredinţaţi bunicilor, dacă nu, rudelor mai îndepărtate sau vecinilor. Acest lucru provoacă forme grave de depresie printre membrii familiei, în unele cazuri fiind înregistrate şi suiciduri. Europa nu a înţeles încă probabil în mod clar semnificaţia devastatoare a acestui fenomen, pentru viitorul ei. În schimb, trebuie clarificat că societăţile noastre nu se pot face fără familie şi unitatea ei, nu doar pentru binele persoanei, ci şi pentru întreaga societate.
Perspectivele cu care Bisericile şi Statul privesc la fenomenul migraţiei sunt diferite. Creştinii sunt "emigranţi prin vocaţie", în care ei se înţeleg ca oameni într-o călătorie. Dreptatea şi caritatea sunt lumini călăuzitoare pentru comportamentul tuturor creştinilor. Demnitatea umană a tuturor oamenilor, inclusiv a emigranţilor ilegali şi ale solicitanţilor de azil, trebuie recunoscută peste tot. Chiar şi cu recunoaşterea responsabilităţii statelor faţă de cetăţenii ei în protejarea patrimoniului cultural şi naţional, legalitate şi justiţie pe de o parte, cu recunoaşterea cuvenită şi absolută a demnităţii omului pentru toate persoanele şi milă faţă de cei nevoiaşi pe de altă parte, ar trebui să constituie un ansamblu organic.
Migraţia este un apel urgent pentru schimbarea nivelelor structurale şi culturale, precum şi o schimbare a gândirii. Aceasta stabileşte provocări la care este necesar să se răspundă, cum ar fi: garantarea drepturilor persoanei umane în faţa diversităţii condiţiilor la care, uneori, anumite drepturi recunoscute pe plan internaţional, corespund. Bisericilor, în plus, li se cere să întâmpine şi să promoveze binele la toţi, incluzând şi binele spiritual de la toţii oamenii, ca o asigurare a integrării complete.
În plus, în timpul întâlnirii au fost promovate politici şi proiecte de către guvernul turc şi elen, conectate în mod particular cu solicitanţi de azil şi refugiaţi.
Serviciul Comisiei CEC „Biserică şi Societate” (CSC) şi a COMECE
Participanţii au fost informaţi despre problemele curente ale instituţiilor Europene şi asupra activităţilor CSC şi COMECE. Bisericile din Europa sprijină şi urmăresc cu atenţie noua formă a Uniunii Europene care a intrat în vigoare cu adoptarea Tratatului de la Lisabona, şi în funcţie de oportunităţile oferite de Articolul 17.
Cu toate acestea, există unele curente de gândire răspândite în Europa care rănesc demnitatea persoanei umane şi care îngrijorează Bisericile datorită modelului antropologic, ce este oarecum departe de cultura vieţii şi de modelul natural al familiei. Există întrebări serioase cu privire la valorile aparente care prin reprezentanţii UE, prin intermediul legislaţiei europene, au încercat să fie răspândite la nivel de naţiune, mai ales în materie de educaţie, rolul religiei, al vieţii şi al familiei tradiţionale, şi însăşi identitatea persoanei. În special, planul de lege privind nediscriminarea poate avea repercusiuni grave asupra vieţii şi activităţii bisericilor ca organisme. De asemenea, participanţii au fost informaţi asupra iniţiativei parlamentare despre Protejarea Duminicii ca zi de odihnă; Comisia Europeană de consultare privind revizuirea directivei privind reîntregirea familiei, în special cu privire la dreptul cetăţenilor proveniţi din ţări din lumea a treia care sunt rezidenţi legali în UE, să se reunească cu membrii familiilor lor; şi, din nou, asupra Propunerea de directivă privind protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice. O astfel de propunere se referă la reducerea recurgerii la testele efectuate pe animale (de exemplu, în domeniul farmaceutic), precum şi promovarea de metode alternative. Una dintre aceste alternative constă în utilizarea celulelor stem embrionare umane.
Dialogul cu Islamul
CCEE şi CEC recunoaşte importanţa muncii comune întreprinse în trecut, în domeniul relaţiilor cu musulmanii din Europa, şi de aceea, intenţionează să continue acest dialog la nivel local şi continental, cu întâlniri bilaterale între Biserică şi asociaţii sau grupuri musulmane, sau prin intermediul unor planuri şi iniţiative promovate în comun între CEC şi CCEE.
Întâlnire cu Patriarhul Bartolomeu
În după-amiaza zilei de Marţi, 9 Martie, participanţii au fost primiţi în audienţă privată de către Patriarhul Ecumenic. Preafericirea Sa Bartolomeu I, a invitat Bisericile să continue angajamentul lor comun şi colaborarea pentru promovarea unei mărturii creştine comune în Europa, şi astfel acestea să-şi aducă contribuţia specifică în faţa numeroaselor provocări puse în faţa lor.
Întâlnirea din 2011
Întâlnirea din anul 2011 a Comitetului mixt CCEE-CEC va avea loc la Belgrad (Serbia) între 17-20 Februarie, la invitaţia Prea Sfinţitului Stanislav Hocevar, membru al comitetului mixt.
MEMBRI CEC:
His Eminence Metropolitan Emmanuel of France, Ecumenical Patriarchate and CEC President;
Rt. Rev. Bishop David Hamid, Church of England
Dr. Joanna J. Matuszewska; Reformed Evangelical Church in Poland
His Eminence Metropolitan Michael of Austria, Ecumenical Patriarchate
Rev. Rauno Pietarinen, Orthodox Church of Finland
Pastor Claire Sixt-Gateuille, Reformed Church of France
Prof. Dr. Viorel Ionitá, General Secretary ad interim
Ms Doris Peschke, General Secretary of the Churches’ Commission for Migrants in Europe
MEMBRII CCEE:
His Eminence Cardinal Péter Erdő, Archbishop of Esztergom-Budapest, CCEE President;
His Eminence Cardinal Jean-Pierre Ricard, Archbishop of Bordeaux, CCEE Vice-President;
His Eminence Cardinal Josip Bozanic, Archbishop of Zagreb, CCEE Vice-President;
His Grace Mgr Stanislav Hocevar, Metropolitan Archbishop of Belgrade;
His Lordship Mgr Vincenzo Paglia, Bishop of Terni - Narni – Amelia;
His Lordship Mgr Virgil Bercea, Bishop of Oradea;
Fr Piotr Mazurkiewicz, ComECE General Secretary;
Fr Duarte da Cunha, CCEE General Secretary;
Thierry Bonaventura, Media Officer
***
Conferinţa Bisericilor Europene (CEC) este o comuniune de 120 de Biserici Ortodoxe, Protestante, Anglicane şi Biserici Vechi Catolice din toate statele europene, şi 40 de organizaţii asociate. A fost fondată în anul 1959. Birourile CEC sunt în Geneva, Bruxelles şi Strasbourg.
Consiliul Conferinţelor Episcopale din Europa (CCEE) reuneşte preşedinţii a 33 de Conferinţe Episcopale ale continentului, reprezentate de preşedinţii lor şi Arhiepiscopii Luxemburgului, Principatului Monaco, Arhiepiscopul Maronit din Cipru, precum şi Episcopul de Chişinău (Republica Moldova). Preşedintele este Cardinalul Péter Erdő, arhiepiscop de Esztergom-Budapesta, primat al Ungariei; vice-preşedinţi sunt Cardinalul Josip Bozanić, Arhiepiscop de Zagreb, Cardinalul Jean-Pierre Ricard, Arhiepiscop de Bordeaux. Secretarul general CCEE este Părintele da Cunha Duarte. Sediul secretariatului este la Sankt Gallen (Elveţia).

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Instalarea noului protopop de Holod » Titlu: 26255.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Instalarea noului protopop de Holod
Titlu: 26255.jpg