AcasăŞtiri200912 Decembrie: Reuniuna Mariană din Oradea – 95 de ani de existenţă (1914-2009)

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Ştiri

Reuniuna Mariană din Oradea – 95 de ani de existenţă (1914-2009)

„Cu blândul Isus, să ne binecuvânteze Fecioara de Sus”.
În viaţa Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice şi a Eparhiei de Oradea, anul 2009 este un an aniversar, an în care s-au marcat cei 95 de ani de la înfiinţarea Reuniunii Mariane de la Oradea.
Această „sărbătoare” din viaţa Reuniunii Mariane de la Oradea a dat prilejul membrilor ei să-şi împărtăşească bucuria cu marianistele şi marianiştii Eparhiei noastre şi ai celorlalte Eparhii, care, la sfârşitul lunii septembrie, s-au găsit la Oradea cu prilejul,,Întrunirii Mariane Arhidiecezane”.
Orice moment aniversar, pe lângă tot ce este sărbătoresc în el, este şi o ocazie de a privi în urmă pentru o mai bună cunoaştere, cu atât mai mult la 95 de ani de la o întemeiere, dar şi pentru a putea schiţa perspective de viitor.
In Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, încercările de constituire a Reuniunii Mariane se situează la începutul secolului al XX-lea, la Cluj-Napoca, Blaj şi Iojib, judeţul Satu Mare, dar prima Reuniune Mariană înfiinţată oficial, aprobată de un Episcop, în cazul nostru Episcopul Demetriu Radu, este cea din Oradea, la data de 11 ianuarie 1914.
Din istoria „întemeierii” notăm câteva momente. La sfârşitul anului 1913, Protopopul de Oradea Ioan Genţ, parohul Bisericii Oradea-Olosig (biserica Seminarului), împreună cu Canonicul Samuil Ciceronescu, cu preoţii-profesori de la Academia Teologică şi cu mai mulţi intelectuali hotărăsc înfiinţarea Reuniunii Mariane „Sfânta Maria”. La 28 decembrie, după Sf. Liturghie de la Seminar, s-a ţinut adunarea de constituire. Au fost de faţă Vicarul Episcopiei, Rector al Seminarului, Pr. Dr. Florian Stan, preoţi şi laici. După rugăciunea „Împătate Ceresc...”, cântată de toţi cei prezenţi, Protopopul Genţ a deschis lucrările, expunând motivele pentru care propune înfiinţarea Reuniunii Mariane şi a citit Statutul. Tot atunci s-a ales Comitetul Reuniunii Mariane, urmând să se ceară aprobarea Episcopului Demetriu Radu. În acest scop, la 30 decembrie, sunt înaintate Episcopului actele necesare.
În seara zilei de 11 ianuarie 1914, în biserica Seminarului, strălucitoare datorită iluminatului electric de curând întrodus, Episcopul Demetriu Radu face cunoscută credincioşilor aprobarea înfiinţării Reuniunii Mariane şi se înscrie personal în Reuniune. În cuvântul său, Episcopul a dorit Reuniunii Mariane „înflorire şi activitate rodnică”. Această urare s-a împlinit în tot decursul zecilor de ani care au urmat. În scurt timp de la înfiinţare, fiecare parohie a Diecezei de Oradea şi toate liceele confesionale vor avea Reuniuni Mariane.
„Gardă de onoare a Preacuratei”, Reuniunea Mariană din Oradea şi din întreaga Eparhie a fost şi continuă să fie lumină pentru lume. Alături de obiectivele spirituale, evlavia faţă de Sf. Fecioară Maria, model în credinţă şi fidelitate, în felul de a gândi şi de a acţiona, în rugăciune şi iubire faţă de Biserica lui Cristos, Reuniunea Mariană a fost şi este o „şcoală de formare a caracterlor” cât şi de cunoaştere şi răspândire a culturii creştine.
În viaţa mariană şi în formarea spiritualităţii marianiste, Episcopii Diecezei, Ps. Demetriu Radu, Ps.Valeriu Traian Frenţiu, PS.Ioan Suciu până în 1948, în clandestinitate, după suprimarea Bisericii Greco-Catolice în 1948, Episcopul Iuliu Hirţea, Pr.Coriolan Tămâian şi preoţii care au supravieţuit închisorilor, au avut rolul hotărâtor. Numai aşa se explică păstrarea şi transmiterea adevărurilor de credinţă, a conştiinţei identităţii greco-catolice, a rugăciunii Sf. Rozar şi a devoţiunilor mariane în anii mulţi şi întunecoşi ai persecuţiei. Şi tot în acest fel se explică reînfiinţarea Reuniunii Mariane de către Ps. Vasile Hossu, la scurt timp după obţinerea libertăţii Bisericii noastre, în 1993.
În noul context, Reuniunea Mariană este deschisă noului din Biserică, Conciliului Vatican II, pentru că Reuniunea (cu o vechime de aproape 500 de ani în Biserica Catolică) are capacitatea de a se adapta vremurilor.
Acum, sprijinită şi îndrumată de Ps.Virgil Bercea, Reuniunea Mariană rămâne în orizontul existenţei Mariei, apără şi transmite adevărurile de credinţă şi valorile creştine . În timpurile noastre, când omenirea traversează un deşert spiritual, prin Maria se poate păstra contactul cu Cerul, căci Sf. Fecioară este întotdeauna prezentă în vieţile celor care i se încredinţează. Este o mare bucurie să observăm că Reuniunea Mariană se dezvoltă azi în întreaga Eparhie de Oradea, căci există membri ai Reuniunii în toate cele zece Protopopiate.
La sfârşitul acestui an aniversar, Reuniunea Mariană din Oradea, în adâncă rugăciune, mulţumeşte lui Dumnezeu şi Preacuratei, Mama lui Hristos, a Bisericii şi a noastră , pentru cei 95 de ani de existenţă şi pentru toate darurile şi harurile primite .
De Sărbătoare Neprihănitei Zămisliri, la Catedrala ,,Sf. Nicolae”, marianiştii şi marianistele din Oradea, au mulţumit Preacuratei prin Sf. Liturghie oficiată de parohii Ovidiu Duma, I. Balint şi de părintele spiritual Remus Dan.Mârşu, pentru dragostea şi ocrotirea Ei şi s-au rugat pentru membrii Reuniunii şi Reuniune. Sf. Liturghie a fost urmată de un „ Parastas” pentru întemeietorii Reuniunii Mariane din Oradea, cărora le purtăm în suflet recunoştinţă, şi pentru marianiştii trecuţi la cele veşnice.
Fiind în pragul Sfintelor Sărbători ale Crăciunului şi Anului Nou 2010, dorim din toată inima Preafericiei Sale Arhiepiscop Major Lucian Mureşan, Presfinţiei Sale Episcop Virgil Bercea, Episcopilor celorlalte Eparhii, preoţilor, marianistelor şi marianiştilor din Eparhia noastră şi din celelalte Eparhii, credincioşilor Bisericii noastre şi tuturor celor care o iubesc şi o cinstesc pe Sf. Fecioară, un „Crăciun fericit”, pace, belşug de haruri şi multe bucurii.
„Sărbători fericite” şi „La mulţi ani !”
Reuniunea Mariană „Neprihănita Zămislire”, Oradea
Otilia Bălaş

Pentru a trimite o ştire, vă rugăm să folosiţi acest  formular.

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Noaptea Muzeelor la Catedrala „Sfântul Nicolae” » Titlu: 25814.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Noaptea Muzeelor la Catedrala „Sfântul Nicolae”
Titlu: 25814.jpg