AcasăCalendar greco-catolic Aprilie 2016

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Calendar

Calendar greco-catolic Aprilie 2016

Alegeţi o altă lună

Aprilie 2016
1 V Cuv Maria Egipteanca
2 S Cuv Tit, făcătorul de minuni
(Pomenirea celor adormiţi)
3 D DUMINICA A 3-A DIN POST (a Sfintei Cruci)
Cuv Nichita Mărturisitorulul
(V 3; L 11; Ap Evr 4, 14-16; 5, 1-6; Ev Mc 8, 34-38; 9, 1)
4 L Cuv Gheorghe din Maleon; Sf Iosif Imnograful
5 M Sf M Claudiu, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul şi Agatopod
6 M Sf M Irineu de Sirmium; Sf Eutihie al Constantinopolului
7 J Sf M Gheorghe Mărturisitorul; Sf M Caliopie, Achilina şi Rufin
8 V Sf Ap Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Hermas; Sf Celestin, papa Romei
9 S Sf M Eupsihie din Cezareea
(Pomenirea celor adormiţi)
10 D DUMINICA A 4-A DIN POST (a Sf Ioan Scărarul)
Vindecarea fiului lunatic
Sf M Terenţiu, Pompei, African, Maxim şi Macarie; Sf Gema Galgani
(V 4; L 1; Ap Evr 6, 13-20; Ef 5, 8-19; Ev Mc 9, 17-32; Mt 4, 25; 5, 1-12)
11 L Sf M Antipa al Pergamului
12 M Sf M Sava de la Buzău; Sf Vasile Mărturisitorul
13 M Sf Martin, papa Romei
(Denia Canonului cel Mare)
14 J Sf Ap Aristarh, Pud şi Trofim
15 V Sf M Crescent
(Denia Acatistului Buneivestiri)
16 S Sf M Agapia, Irina şi Hionia
(Pomenirea celor adormiţi)
17 D DUMINICA A 5-A DIN POST (a Cuv Maria Egipteanca; Cererea fiilor lui Zevedeu)
Sf M Simeon din Persia; Cuv Acachie al Melitinei; Sf Agapet, papa Romei
(V 5; L 2; Ap Evr 9, 11-14; Gal 3, 23-29; Ev Mc 10, 32-45; Lc 7, 36-50)
18 L Cuv Ioan, ucenicul Sf Grigorie Decapolitul
19 M Cuv Ioan Paleolavritul; Sf M Pafnutie
20 M Sf Teotim al Tomisului; Cuv Teodor Trihina
21 J Sf M Ianuariu şi însoţitorii lui
22 V Cuv Teodor Siceotul
23 S SF M GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUNŢĂ
(Ap Fap 12, 1-11; Ev In 15, 17-27 şi 16, 1-2)
(Învierea lui Lazăr; Pomenirea celor adormiţi)
24 D INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM (Floriile)
Cuv Elisabeta; Sf M Sava Stratilat
(Dezlegare la peşte)
(Toate ale sărbătorii; Ap Fil 4, 4-9; Ev In 12, 1-18)
25 L LUNEA MARE. Sf Ap şi Ev Marcu
(Denie)
26 M MARŢEA MARE. Sf M Vasile al Amasiei
(Denie)
27 M MIERCUREA MARE. Sf M Simeon, rudenia Domnului
(Denie)
28 J JOIA MARE
(Cina de Taina; Întemeierea Sf Euharistii şi a Preoţiei;
Spălarea picioarelor; Denia celor 12 Evanghelii)
Sf Ap Iason şi Sosipatru
29 V VINEREA MARE
(Patima şi moartea Domnului; Orele Împărăteşti;
Prohodul Domnului. Zi aliturgică. Post şi ajun)
Sf 9 M din Cizic
30 S SÂMBĂTA MARE
(Coborârea la iad)
Sf Ap Iacob cel mare, fratele Sf Ap Ioan
Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Curs de formare în oraşul luminilor » Titlu: 26560.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Curs de formare în oraşul luminilor
Titlu: 26560.jpg