AcasăCalendar greco-catolic Martie 2016

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Calendar

Calendar greco-catolic Martie 2016

Alegeţi o altă lună

Martie 2016
1 M Cuv M Eudochia
2 M Sf M Teodot al Cirenei
3 J Sf M Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc
4 V Cuv Gherasim de la Iordan
5 S Sf M Conon din Isauria
(Pomenirea celor adormiţi)
6 D DUMINICA ÎNFRICOŞĂTOAREI JUDECĂŢI (a lăsatului de carne)
Sf 42 de Martiri din Amoreea
(V 7; L 7; Ap 1 Cor 8, 8-13; 9, 1-2; Ev Mt 25, 31-46)
7 L Sf Ep M din Cherson: Vasile, Efrem, Eugen, Capiton, Eteriu, Agatodor şi Elpidiu
8 M Cuv Teofilact Mărturisitorul al Nicomidiei
9 M Sf 40 de Martiri din Sevaste; Sf Francisca Romana
(Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
10 J Sf M Cuadrat, Ciprian şi Dionisie
11 V Sf Sofronie al Ierusalimului
(Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
12 S Cuv Teofan Mărturisitorul; Sf Grigorie Dialogul, papa Romei; Sf Simeon Noul Teolog
13 D DUMINICA IZGONIRII LUI ADAM DIN RAI (a lăsatului de brânză)
Aducerea moaştelor Sf Nichifor al Constantinopolului
(V 8; L 8; Ap Rom 13, 11-14; 14, 1-4; Ev Mt 6, 14-21)
(Lăsarea Postului Mare)
14 L Cuv Benedict din Norcia, patronul Europei; Sf M Alexandru din Pidna
(Începe Postul Mare)
15 M Sf M Agapiu, Plisie şi Tirmolau
16 M Sf M Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Cuv Anin
17 J Cuv Alexie, omul lui Dumnezeu
18 V Sf Ciril al Ierusalimului
19 S Sf Iosif, Patronul Bisericii Universale; Sf M Hrisant, Daria şi Ilaria
(Sf Teodor; Minunea colivelor; Pomenirea celor adormiţi)
20 D DUMINICA 1-A DIN POST (a Dreptei Credinţe)
Cuv M ucişi în Mănăstirea Sf Sava
(V 1; L 9; Ap Evr 11, 24-26; 32-40; Ev In 1, 43-51)
21 L Sf Iacob Mărturisitorul
22 M Sf M Vasile din Ancira
23 M Sf M Nicon şi cei 199 ucenici ai lui
24 J Cuv Zaharia
(Înainteserbarea Buneivestiri)
25 V BUNAVESTIRE
(Dezlegare la peşte)
(Ap Evr 2, 11-18; Ev Lc 1, 24-38)
26 S Serbarea Sf Arhanghel Gavriil
(Întroptirea sărbătorii Buneivestiri)
(Pomenirea celor adormiţi)
27 D DUMINICA A 2-A DIN POST (a Sf Grigorie Palamas)
Vindecarea Slăbănogului din Capernaum
Sf M Matroana din Tesalonic
(V 2; L 10; Ap Evr 1, 10-14; 2, 1-3; 7, 26-28; 8, 1-2; Ev Mc 2, 1-12; In 10, 9-16)
28 L Cuv Ilarion cel Nou; Cuv Ştefan, făcătorul de minuni
29 M Sf M Marcu al Aretusei; Sf M Ciril diaconul şi cei împreună cu el
30 M Sf Ioan Scărarul
31 J Sf M Ipatie al Gangrei
Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Grest Italia » Titlu: 26516.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Grest Italia
Titlu: 26516.jpg