AcasăCalendar greco-catolic Noiembrie 2016

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Calendar

Calendar greco-catolic Noiembrie 2016

Alegeţi o altă lună

Noiembrie 2016
1 M Sf doctori fără de arginţi Cosma şi Damian
(Pomenirea celor adormiţi)
2 M Sf M Achindin, Pigasie, Elpidifor, Aftonie, Agapie şi Anempodist
3 J Sf M Acepsima, Iosif şi Aitala
4 V Cuv Ioanichie cel Mare; Sf M Nicandru şi Ermeu; Sf Carol Boromeu
5 S Sf M Galaction şi Epistimia, soţia lui
6 D DUMINICA A 24-A DUPĂ RUSALII (Învierea fiicei lui Iair)
Sf Pavel Mărturisitorul al Constantinopolului
(V 3; L 9; Ap Ef 2, 14-22; Ev Lc 8, 41-56)
7 L Sf 33 Martiri din Melitina; Cuv Lazăr Taumaturgul
8 M SF ARHANGHELI MIHAIL, GAVRIIL ŞI RAFAIL şi toate cetele puterilor cereşti
(Ap Evr 2, 2-10; Ev Lc 10, 16-21)
9 M Sf M Onisifor şi Porfirie; Cuv Matroana şi Teoctista din Lesbos
10 J Sf Ap Rodion, Olimp, Erast, Terţiu, Sosipatru şi Cuartus, din cei 70; Sf Mc Orest
11 V Sf M Mina, Victor, Vichentie şi Ştefanida; Cuv Teodor Studitul
12 S Sf Ioan cel Milostiv al Alexandriei; Cuv Nil Sinaitul; Sf M Iosafat
13 D DUMINICA A 25-A DUPĂ RUSALII (Pilda Samarineanului milostiv)
Sf Ioan Gură de Aur
(V 4; L 10; Ap Ef 4, 1-7; Ev Lc 10, 25-37)
14 L Sf Ap Filip
(Lăsarea Postului Naşterii Domnului)
15 M Sf M Gurie, Samona şi Aviv
(Începe Postul Naşterii Domnului)
16 M Sf Ap şi Evanghelist Matei
17 J Sf Grigorie Taumaturgul al Neocezareei
18 V Sf M Platon; Sf M Roman şi Zaheu
19 S Sf Pf Avdie; Sf M Varlaam
20 D DUMINICA A 26-A DUPĂ RUSALII (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina)
Cuv Grigorie Decapolitul; Sf Proclu al Constantinopolului; Sf M Dasius din Durostorum
(V 5; L 11; Ap Ef 5, 9-19; Ev Lc 12, 16-21)
(Înainteserbarea intrării în Templu a Maicii Domnului)
21 L INTRAREA ÎN TEMPLU A MAICII DOMNULUI
(Toate ale sărbătorii; Ap Evr 9, 1-7; Ev Lc 10, 38-42; 11, 27-28)
22 M Sf Ap Filimon, Arhip, Apfia şi Onisim; Sf M Cecilia
Sf M Valerian şi Tiburţiu
23 M Sf Amfilohiu din Iconiu şi Grigorie al Agrigentului
24 J Sf M Clement, papa Romei şi Petru al Alexandriei
25 V Sf M Ecaterina din Sinai; Sf M Mercurie
(Întroptirea sărbătorii intrării în Templu a Maicii Domnului)
26 S Cuv Alipie Stâlpnicul, Nicon Metanoitul şi Stelian Paflagonul
27 D DUMINICA A 30-A DUPĂ RUSALII (Păzirea poruncilor; Dregătorul bogat)
Sf M Iacob Persul
(V 6; L 1; Ap Col 3, 12-16; Ev Lc 18, 18-27)
28 L Cuv Ştefan cel Nou; Sf M Irinarh; Sf Caterina Labouré
29 M Sf M Paramon, Filumen şi Valerin
30 M Sf Ap Andrei, cel întâi chemat, fratele Sf Ap Petru
Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: "La datorie pentru România Mare"! Generalul Traian Moşoiu şi Regina Maria au fost evocaţi la Primăria Oradea » Titlu: 26496.jpg

Anul: 2018
Eveniment: "La datorie pentru România Mare"! Generalul Traian Moşoiu şi Regina Maria au fost evocaţi la Primăria Oradea
Titlu: 26496.jpg