AcasăCalendar greco-catolic Ianuarie 2017

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Calendar

Calendar greco-catolic Ianuarie 2017

Alegeţi o altă lună

Ianuarie 2017
1 D DUMINICA DINAINTEA BOTEZULUI DOMNULUI (Botezul lui Ioan)
TĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS
SF VASILE CEL MARE
ANUL NOU CIVIL
(V 3; L 6; ale Duminicii: Ap 2 Tim 4, 5-8; Ev Mc 1, 1-8; ale Sărbătorii: Ap Col 2, 8-12; Ev Lc 2, 20-21 şi 40-52)
2 L Sf Silvestru, papa Romei; Sf Genoveva
(Înainteserbarea Botezului Domnului)
3 M Sf Pf Maleahi; Sf M Gordie
4 M Sinaxa Sf 70 Apostoli; Cuv Teoctist din Sicilia
(Harţi)
5 J Sf M Teopempt şi Teona; Cuv Sinclitichia
(Orele Împărăteşti; Ajunul Bobotezei; Post)
6 V BOTEZUL DOMNULUI IN IORDAN (Boboteaza)
(Harţi)
(Toate ale sărbătorii; Sfinţirea cea mare a apei; Ap Tit 2, 11-14 şi 3, 4-7; Ev Mt 3, 13-17)
7 S SF IOAN BOTEZATORUL ŞI ÎNAINTEMERGĂTORUL DOMNULUI
Sf Niceta de Remesiana, Ap daco-romanilor
(Sâmbăta după Botezul Domnului)
(ale Sf: Ap Fap 19, 1-8; Ev In1, 29-34; ale Sâmbetei: Ap Ef 6, 10-17; Ev Mt 4, 1-11)
8 D DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI (Începutul propovăduirii Domnului)
Cuv Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărturisitorul; Cuv Domnica
(V 4; L 7; Ap Ef 4, 7-13; Ev Mt 4, 12-17)
9 L Sf M Polieuct
10 M Sf Grigorie de Nissa; Sf Dometian ep şi Marcian pr
11 M Cuv Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte
12 J Sf M Tatiana diaconiţa
13 V Sf M Ermil şi Stratonic; Sf Ilarie de Poitier ep
14 S Cuv Părinţi ucişi în Sinai şi Rait; Cuv Teodul
(Întroptirea sărbătorii Botezului Domnului)
15 D DUMINICA A 29-A DUPĂ RUSALII (a celor zece leproşi)
Cuv Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
(V 5; L 8; Ap Col 3, 4-11; Ev Lc 17, 12-19)
16 L Cinstirea lanţului Sf Ap Petru
17 M Cuv Antonie cel Mare
18 M Sf Atanasie şi Ciril ai Alexandriei
(Începe Octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor)
19 J Cuv Macarie Egipteanul; Sf Arsenie şi Marcu ep
20 V Cuv Eftimie cel Mare
21 S Cuv Maxim Mărturisitorul; Sf M Neofit, Eugeniu, Candid, Valerian şi Achila
Sf M Agneza
22 D DUMINICA A 32-A DUPĂ RUSALII (a lui Zaheu)
Sf Ap Timotei; Cuv M Anastasie Persul
(V 6; L 9; Ap 1 Tim 4, 9-15; Lc 19, 1-10)
23 L Sf M Clement al Ancirei; Sf M Agatanghel
24 M Cuv Xenia; Sf M Vavila, Timotei şi Agapie; Sf Francisc de Sales
25 M Sf Grigorie de Nazianz; Sf Bretanion al Tomisului
(Încheierea Octavei de rugăciune pentru unitatea creştinilor)
26 J Cuv Xenofon, soţia sa Maria şi fiii lor, Arcadie şi Ioan
27 V Aducerea moaştelor Sf Ioan Gură de Aur
28 S Cuv Efrem Sirul; Sf Toma de Aquino
29 D DUMINICA A 17-A DUPĂ RUSALII (a Cananeencii)
Aducerea moaştelor Sf M Ignaţiu Teoforul
(V 7; L 10; Ap 2 Cor 6, 16-18 şi 7, 1; Ev Mt 15, 21-28)
30 L SF TREI IERARHI VASILE CEL MARE, GRIGORIE TEOLOGUL ŞI IOAN GURĂ DE AUR
Sf M Ipolit, papa Romei
(Ap Evr 13, 7-16; Ev Mt 5, 14-19)
31 M Sf Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf Ioan Bosco
Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Prima Sfântă Împărtăşanie în Parohia Greco-Catolică Marghita » Titlu: 26587.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Prima Sfântă Împărtăşanie în Parohia Greco-Catolică Marghita
Titlu: 26587.jpg