AcasăCalendar greco-catolic Ianuarie 2016

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Calendar

Calendar greco-catolic Ianuarie 2016

Alegeţi o altă lună

Ianuarie 2016
1 V TĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS
SF VASILE CEL MARE. ANUL NOU CIVIL
(Toate ale sărbătorii; Ap Col 2, 8-12; Ev Lc 2, 20-21 şi 40-52)
(Harţi)
2 S Sf Silvestru, papa Romei; Sf Genoveva
(Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului)
(Înainteserbarea Botezului Domnului)
3 D DUMINICA DINAINTEA BOTEZULUI DOMNULUI (Botezul lui Ioan)
Sf Pf Maleahi; Sf M Gordie
(V 6; L 9; Ap 2 Tim 4, 5-8; Ev Mc 1, 1-8)
4 L Sinaxa Sf 70 Apostoli; Cuv Teoctist din Sicilia
5 M Sf M Teopempt şi Teona; Cuv Sinclitichia
(Orele Împărăteşti; Ajunul Bobotezei)
6 M BOTEZUL DOMNULUI IN IORDAN (Boboteaza)
(Toate ale sărbătorii; Sfinţirea cea mare a apei; Ap Tit 2, 11-14 şi 3, 4-7; Ev Mt 3, 13-17)
7 J SF IOAN BOTEZATORUL ŞI ÎNAINTEMERGĂTORUL DOMNULUI
Sf Niceta de Remesiana, Ap daco-romanilor
(Ap Fap 19, 1-8; Ev In1, 29-34)
8 V Cuv Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărturisitorul; Cuv Domnica
9 S Sf M Polieuct
(Sâmbăta după Botezul Domnului)
10 D DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI (Începutul propovăduirii Domnului)
Sf Grigorie de Nissa; Sf Dometian ep şi Marcian pr
(V 7; L 10; Ap Ef 4, 7-13; Ev Mt 4, 12-17)
11 L Cuv Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte
12 M Sf M Tatiana diaconiţa
13 M Sf M Ermil şi Stratonic; Sf Ilarie de Poitier ep
14 J Cuv Părinţi ucişi în Sinai şi Rait; Cuv Teodul
(Întroptirea sărbătorii Botezului Domnului)
15 V Cuv Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
16 S Cinstirea lanţului Sf Ap Petru
17 D DUMINICA A 29-A DUPĂ RUSALII (a celor zece leproşi)
Cuv Antonie cel Mare
(V 8; L 11; Ap Col 3, 4-11; Ev Lc 17, 12-19)
18 L Sf Atanasie şi Ciril ai Alexandriei
(Începe Octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor)
19 M Cuv Macarie Egipteanul; Sf Arsenie şi Marcu ep
20 M Cuv Eftimie cel Mare
21 J Cuv Maxim Mărturisitorul; Sf M Neofit, Eugeniu, Candid, Valerian şi Achila;
Sf M Agneza
22 V Sf Ap Timotei; Cuv M Anastasie Persul
23 S Sf M Clement al Ancirei; Sf M Agatanghel
24 D DUMINICA A 31-A DUPĂ RUSALII (Vindecarea orbului din Ierihon)
Cuv Xenia; Sf M Vavila, Timotei şi Agapie; Sf Francisc de Sales
(V 1; L 1; Ap Tim 1, 15-17; Ev Lc 18, 35-43)
25 L Sf Grigorie de Nazianz; Sf Bretanion al Tomisului
(Încheierea Octavei de rugăciune pentru unitatea creştinilor)
26 M Cuv Xenofon, soţia sa Maria şi fiii lor, Arcadie şi Ioan
27 M Aducerea moaştelor Sf Ioan Gură de Aur
28 J Cuv Efrem Sirul; Sf Toma de Aquino
29 V Aducerea moaştelor Sf M Ignaţiu Teoforul
30 S SF TREI IERARHI VASILE CEL MARE, GRIGORIE TEOLOGUL
ŞI IOAN GURĂ DE AUR
Sf M Ipolit, papa Romei
(Ap Evr 13, 7-16; Ev Mt 5, 14-19)
31 D DUMINICA A 32-A DUPĂ RUSALII (a lui Zaheu)
Sf Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf Ioan Bosco
(V 2; L 2; Ap 1 Tim 4, 9-15; Lc 19, 1-10)
Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2018 » Eveniment: Curs de formare în oraşul luminilor » Titlu: 26562.jpg

Anul: 2018
Eveniment: Curs de formare în oraşul luminilor
Titlu: 26562.jpg