AcasăCalendar greco-catolic Noiembrie 2014

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Calendar

Calendar greco-catolic Noiembrie 2014

Alegeţi o altă lună

Noiembrie 2014
1 S Sf doctori fără de arginţi Cosma şi Damian
(Pomenirea celor adormiţi)
2 D DUMINICA A 22-A DUPĂ RUSALII (Pilda bogatului nemilos si a săracului Lazăr)
Sf M Achindin, Pigasie, Elpidifor, Aftonie, Agapie şi Anempodist
(V 4; L 10; Ap Gal 6, 11-18; Ev Lc 16, 19-31)
3 L Sf M Acepsima, Iosif şi Aitala
4 M Cuv Ioanichie cel Mare; Sf M Nicandru şi Ermeu; Sf Carol Boromeu
5 M Sf M Galaction şi Epistimia, soţia lui
6 J Sf Pavel Mărturisitorul al Constantinopolului
7 V Sf 33 Martiri din Melitina; Cuv Lazăr Taumaturgul
8 S SF ARHANGHELI MIHAIL, GAVRIIL ŞI RAFAIL şi toate cetele puterilor cereşti
(Ap Evr 2, 2-10; Ev Lc 10, 16-21)
9 D DUMINICA A 24-A DUPĂ RUSALII (Învierea fiicei lui Iair)
Sf M Onisifor şi Porfirie; Cuv Matroana şi Teoctista din Lesbos
(V 5; L 11; Ap Ef 2, 14-22; Ev Lc 8, 41-56)
10 L Sf Ap Rodion, Olimp, Erast, Terţiu, Sosipatru şi Cuartus, din cei 70; Sf Mc Orest
11 M Sf M Mina, Victor, Vichentie şi Ştefanida; Cuv Teodor Studitul
12 M Sf Ioan cel Milostiv al Alexandriei; Cuv Nil Sinaitul; Sf M Iosafat
13 J Sf Ioan Gură de Aur
(Lăsarea Postului Naşterii Domnului)
14 V Sf Ap Filip
(Începe Postul Naşterii Domnului)
15 S Sf M Gurie, Samona şi Aviv
16 D DUMINICA A 25-A DUPĂ RUSALII (Pilda Samarineanului milostiv)
Sf Ap şi Evanghelist Matei
(V 6; L 1; Ap Ef 4, 1-7; Ev Lc 10, 25-37)
17 L Sf Grigorie Taumaturgul al Neocezareei
18 M Sf M Platon; Sf M Roman şi Zaheu
19 M Sf Pf Avdie; Sf M Varlaam
20 J Cuv Grigorie Decapolitul; Sf Proclu al Constantinopolului; Sf M Dasius din Durostorum
(Înainteserbarea intrării în Templu a Maicii Domnului)
21 V INTRAREA ÎN TEMPLU A MAICII DOMNULUI
(Toate ale sărbătorii; Ap Evr 9, 1-7; Ev Lc 10, 38-42; 11, 27-28)
22 S Sf Ap Filimon, Arhip, Apfia şi Onisim; Sf M Cecilia; Sf M Valerian şi Tiburţiu
23 D DUMINICA A 26-A DUPĂ RUSALII (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina)
Sf Amfilohiu din Iconiu şi Grigorie al Agrigentului
(V 7; L 2; Ap Ef 5, 9-19; Ev Lc 12, 16-21)
24 L Sf M Clement, papa Romei şi Petru al Alexandriei
25 M Sf M Ecaterina din Sinai; Sf M Mercurie
(Întroptirea sărbătorii intrării în Templu a Maicii Domnului)
26 M Cuv Alipie Stâlpnicul, Nicon Metanoitul şi Stelian Paflagonul
27 J Sf M Iacob Persul
28 V Cuv Ştefan cel Nou; Sf M Irinarh; Sf Caterina Labouré
29 S Sf M Paramon, Filumen şi Valerin
30 D DUMINICA A 30-A DUPĂ RUSALII (Păzirea poruncilor; Dregătorul bogat)
Sf Ap Andrei, cel întâi chemat, fratele Sf Ap Petru
(V 8; L 3; Ap Col 3, 12-16; Ev Lc 18, 18-27)
Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2014 » Eveniment: Întâlnire aniversară a Uniunii Culturale a românilor din Létavértes » Titlu: 13137.jpg

Anul: 2014
Eveniment: Întâlnire aniversară a Uniunii Culturale a românilor din Létavértes
Titlu: 13137.jpg