AcasăCalendar greco-catolic Noiembrie 2015

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Calendar

Calendar greco-catolic Noiembrie 2015

Alegeţi o altă lună

Noiembrie 2015
1 D DUMINICA A 22-A DUPĂ RUSALII (Pilda bogatului nemilos si a săracului Lazăr)
Sf doctori fără de arginţi Cosma şi Damian
(V 5; L 11; Ap Gal 6, 11-18; Ev Lc 16, 19-31)
(Pomenirea celor adormiţi)
2 L Sf M Achindin, Pigasie, Elpidifor, Aftonie, Agapie şi Anempodist
3 M Sf M Acepsima, Iosif şi Aitala
4 M Cuv Ioanichie cel Mare; Sf M Nicandru şi Ermeu; Sf Carol Boromeu
5 J Sf M Galaction şi Epistimia, soţia lui
6 V Sf Pavel Mărturisitorul al Constantinopolului
7 S Sf 33 Martiri din Melitina; Cuv Lazăr Taumaturgul
8 D DUMINICA A 24-A DUPĂ RUSALII (Învierea fiicei lui Iair)
SF ARHANGHELI MIHAIL, GAVRIIL ŞI RAFAIL şi toate cetele puterilor cereşti
(V 6; L 1; Ap Ef 2, 14-22; Ev Lc 8, 41-56; ale îngerilor: Ap Evr 2, 2-10; Ev Lc 10, 16-21)
9 L Sf M Onisifor şi Porfirie; Cuv Matroana şi Teoctista din Lesbos
10 M Sf Ap Rodion, Olimp, Erast, Terţiu, Sosipatru şi Cuartus, din cei 70; Sf Mc Orest
11 M Sf M Mina, Victor, Vichentie şi Ştefanida; Cuv Teodor Studitul
12 J Sf Ioan cel Milostiv al Alexandriei; Cuv Nil Sinaitul; Sf M Iosafat
13 V Sf Ioan Gură de Aur
14 S Sf Ap Filip
(Lăsarea Postului Naşterii Domnului)
15 D DUMINICA A 25-A DUPĂ RUSALII (Pilda Samarineanului milostiv)
Sf M Gurie, Samona şi Aviv
(V 7; L 2; Ap Ef 4, 1-7; Ev Lc 10, 25-37)
(Începe Postul Naşterii Domnului)
16 L Sf Ap şi Evanghelist Matei
17 M Sf Grigorie Taumaturgul al Neocezareei
18 M Sf M Platon; Sf M Roman şi Zaheu
19 J Sf Pf Avdie; Sf M Varlaam
20 V Cuv Grigorie Decapolitul; Sf Proclu al Constantinopolului; Sf M Dasius din Durostorum
(Înainteserbarea intrării în Templu a Maicii Domnului)
21 S INTRAREA ÎN TEMPLU A MAICII DOMNULUI
(Toate ale sărbătorii; Ap Evr 9, 1-7; Ev Lc 10, 38-42; 11, 27-28)
22 D DUMINICA A 26-A DUPĂ RUSALII (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina)
Sf Ap Filimon, Arhip, Apfia şi Onisim; Sf M Cecilia
Sf M Valerian şi Tiburţiu
(V 8; L 3; Ap Ef 5, 9-19; Ev Lc 12, 16-21)
23 L Sf Amfilohiu din Iconiu şi Grigorie al Agrigentului
24 M Sf M Clement, papa Romei şi Petru al Alexandriei
25 M Sf M Ecaterina din Sinai; Sf M Mercurie
(Întroptirea sărbătorii intrării în Templu a Maicii Domnului)
26 J Cuv Alipie Stâlpnicul, Nicon Metanoitul şi Stelian Paflagonul
27 V Sf M Iacob Persul
28 S Cuv Ştefan cel Nou; Sf M Irinarh; Sf Caterina Labouré
29 D DUMINICA A 30-A DUPĂ RUSALII (Păzirea poruncilor; Dregătorul bogat)
Sf M Paramon, Filumen şi Valerin
(V 1; L 4; Ap Col 3, 12-16; Ev Lc 18, 18-27)
30 L Sf Ap Andrei, cel întâi chemat, fratele Sf Ap Petru
Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2015 » Eveniment: La inagurarea Sinagogii Zion a fost deschis un mesaj vechi de peste 100 de ani găsit în podeaua clădirii » Titlu: 16090.jpg

Anul: 2015
Eveniment: La inagurarea Sinagogii Zion a fost deschis un mesaj vechi de peste 100 de ani găsit în podeaua clădirii
Titlu: 16090.jpg