AcasăCalendar greco-catolic Martie 2015

Episcopia Greco-Catolică Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 4
410210 - Oradea
România

Telefon:

+40.259.436.492 +40.359.410.844 +40.359.410.845

Fax:

+40.259.430.509

Email:

Utilizatorii care au cont de email pe acest site, se pot autentifica folosind:

Calendar

Calendar greco-catolic Martie 2015

Alegeţi o altă lună

Martie 2015
1 D DUMINICA 1-A DIN POST (a Dreptei Credinţe)
Cuv M Eudochia
(V 5; L 5; Ap Evr 11, 24-26; 32-40; Ev In 1, 43-51)
2 L Sf M Teodot al Cirenei
3 M Sf M Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc
4 M Cuv Gherasim de la Iordan
5 J Sf M Conon din Isauria
6 V Sf 42 de Martiri din Amoreea
7 S Sf Ep M din Cherson: Vasile, Efrem, Eugen, Capiton, Eteriu, Agatodor şi Elpidiu
(Pomenirea celor adormiţi)
8 D DUMINICA A 2-A DIN POST (a Sf Grigorie Palamas; Vindecarea Slăbănogului din Capernaum)
Cuv Teofilact Mărturisitorul al Nicomidiei
(V 6; L 6; Ap Evr 1, 10-14; 2, 1-3; 7, 26-28; 8, 1-2; Ev Mc 2, 1-12; In 10, 9-16)
9 L Sf 40 de Martiri din Sevaste; Sf Francisca Romana
10 M Sf M Cuadrat, Ciprian şi Dionisie
11 M Sf Sofronie al Ierusalimului
12 J Cuv Teofan Mărturisitorul; Sf Grigorie Dialogul, papa Romei; Sf Simeon Noul Teolog
13 V Aducerea moaştelor Sf Nichifor al Constantinopolului
14 S Cuv Benedict din Norcia, patronul Europei; Sf M Alexandru din Pidna
(Pomenirea celor adormiţi)
15 D DUMINICA A 3-A DIN POST (a Sfintei Cruci)
Sf M Agapiu, Plisie şi Tirmolau
(V 7; L 7; Ap Evr 4, 14-16; 5, 1-6; Ev Mc 8, 34-38; 9, 1)
16 L Sf M Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Cuv Anin
17 M Cuv Alexie, omul lui Dumnezeu
18 M Sf Ciril al Ierusalimului
19 J Sf Iosif, Patronul Bisericii Universale; Sf M Hrisant, Daria şi Ilaria
20 V Cuv M ucişi în Mănăstirea Sf Sava
21 S Sf Iacob Mărturisitorul
(Pomenirea celor adormiţi)
22 D DUMINICA A 4-A DIN POST (a Sf Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic)
Sf M Vasile din Ancira
(V 8; L 8; Ap Evr 6, 13-20; Ef 5, 8-19; Ev Mc 9, 17-32; Mt 4, 25; 5, 1-12)
23 L Sf M Nicon şi cei 199 ucenici ai lui
24 M Cuv Zaharia
(Înainteserbarea Buneivestiri)
25 M BUNAVESTIRE
(Dezlegare la peşte)
(Ap Evr 2, 11-18; Ev Lc 1, 24-38)
(Denia Canonului cel Mare)
26 J Serbarea Sf Arhanghel Gavriil
(Întroptirea sărbătorii Buneivestiri)
27 V Sf M Matroana din Tesalonic
(Denia Acatistului Buneivestiri)
28 S Cuv Ilarion cel Nou; Cuv Ştefan, făcătorul de minuni
(Pomenirea celor adormiţi)
29 D DUMINICA A 5-A DIN POST (a Cuv Maria Egipteanca; Cererea fiilor lui Zevedeu)
Sf M Marcu al Aretusei; Sf M Ciril diaconul şi cei împreună cu el
(V 1; L 9; Ap Evr 9, 11-14; Gal 3, 23-29; Ev Mc 10, 32-45; Lc 7, 36-50)
30 L Sf Ioan Scărarul
31 M Sf M Ipatie al Gangrei
Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Rugăciune pentru beatificarea episcopilor greco-catolici martiri

Caută ştire:

Anul: 2015 » Eveniment: Zi de spiritualitate pentru credincioşii Greco-Catolici din Cizer » Titlu: 13994.jpg

Anul: 2015
Eveniment: Zi de spiritualitate pentru credincioşii Greco-Catolici din Cizer
Titlu: 13994.jpg